Типи людей: желтые, красные, синие и зеленые

Содержание

Типы личности | 16Personalities

Аналитики

Стратег
INTJ-A / INTJ-T

Богатые воображением, стратегические мыслители, с планом на все случаи жизни.

Ученый
INTP-A / INTP-T

Творческие изобретатели, с твердой уверенностью в силу знаний.

Командир
ENTJ-A / ENTJ-T

Храбрые, находчивые и сильные духом лидеры, всегда находящие путь — или пробивающие путь.

Полемист
ENTP-A / ENTP-T

Умные и любопытные мыслители, которые никогда не откажутся от интеллектуального вызова.

Дипломаты

Активист
INFJ-A / INFJ-T

Тихие и мистичные, но воодушевляющие и неустанные идеалисты.

Посредник
INFP-A / INFP-T

Поэтичные, добрые и альтруистичные личности, всегда готовые встать за доброе дело.

Тренер
ENFJ-A / ENFJ-T

Харизматичные и воодушевляющие лидеры, зачаровывающие своих слушателей.

Борец
ENFP-A / ENFP-T

Энтузиасты, творческие и общительные свободные умы, которые всегда находят повод для улыбки.

Хранители

Администратор
ISTJ-A / ISTJ-T

Практичные и опирающиеся на факты люди, надежность которых непоколебима.

Защитник
ISFJ-A / ISFJ-T

Очень ответственные и добрые защитники, всегда готовые защитить своих любимых.

Менеджер
ESTJ-A / ESTJ-T

Отличные администраторы, непревзойденные специалисты в управлении процессами и людьми.

Консул
ESFJ-A / ESFJ-T

Необычайно заботливые, общительные и популярные люди, всегда готовые помочь.

Искатели

Виртуоз
ISTP-A / ISTP-T

Храбрые и практичные экспериментаторы, мастера всевозможных техник и инструментов.

Артист
ISFP-A / ISFP-T

Гибкие и очаровательные артисты, всегда готовые исследовать и испытать что-то новое.

Делец
ESTP-A / ESTP-T

Умные, энергичные и очень восприимчивые люди, которые истинно наслаждаются риском.

Развлекатель
ESFP-A / ESFP-T

Спонтанные, энергичные и неутомимые весельчаки — там где они, никогда не скучно.

що таке психотип особистості? Риси характеру людей різної психологічної приналежності, класифікація типів людей

Навіть самі замкнуті люди, зайняті в суто технічній сфері, змушені постійно з кимось контактувати. І їм потрібні актуальні знання з області наукової психології про те, які особи можуть ним зустрітися. Ще важливіше така інформація для керівників, працівників кадрових відділів, служб безпеки підприємств.

Визначення особистості в психології

Одним з перших дослідників, серйозно підійшли до встановлення типології особистості, був знаменитий Карл Густав Юнг. Саме він помітив, що розбіжності між прогнозами психологічних теорій і реальною практикою пов’язані саме з особливостями конкретних людей. Знаменитий психіатр і теоретик психологічних досліджень виходив з того, що існують так звані архетипи, тобто елементи колективного несвідомого, культурні вроджені структури. Юнг вважав, що прототипи приховані в глибоких шарах несвідомого, далеко за межами того, що зазвичай вважають особистістю.

Він стверджував, що чоловіки мають окремі «жіночі» архетипи, а жінки, відповідно, «чоловічі» архетипи.

Але крім загального визначення структури особистості, Юнг ввів і свою класифікацію її.

Саме цей фахівець запропонував поділ на екстравертів і інтровертів. Перші орієнтовані на взаємодію з зовнішнім світом, а другі – на суто внутрішні переживання. Всупереч поширеній думці, видатний психолог не пов’язував безпосередньо ці статуси і рівень товариськості. Екстраверт, на думку Юнга, досить слабко контролює внутрішні психічні процеси, просто тому що приділяють їм мало уваги.

Така людина здебільшого намагається змінити зовнішні обставини, а не своє ставлення до них. Для екстравертів типовий пріоритет колективного та цілісного над індивідуальним початком і приватними моментами. Інтроверти ж концентрують увагу на внутрішніх психічних процесах. Вони люблять споглядати свої думки та аналізувати переживання, мотиви, виправляти помилки. Але не слід вважати, що інтроверт завжди егоїст – спеціальні дослідження показали невірність такого судження.

Юнг проводив класифікацію не тільки за екстравертності та интравертности. Він розділив людей на раціональний та ірраціональний типи. Суть полягає вже не в тому, чи відіграють основну роль зовнішні або внутрішні моменти, а в тому, як саме вони осмислюються. Раціональний людина має чітко сформульований підхід, який може змінюватися в залежності від ситуації, але дуже повільно і лише за вагомих обставин. Така особистість благоразумна і обережна, діє найчастіше послідовно, за чіткою схемою.

Ірраціональна частина людей відрізняється підвищеною чутливістю, реагує на всі емоційно.

Ця реакція часто випереджає раціональне осмислення і навіть заважає йому. Розумні доводи на таких особистостей впливають дуже слабо, зате сильно впливають симпатії і антипатії. Також Юнг враховував такі властивості особистості, як відчуття і інтуїцію. Але його система класифікації людей не єдина, яка використовується на практиці – є більш поширені підходи.

4 психотипу за темпераментом

Найбільш звичним варіантом класифікації типів особистості є виділення 4 темпераментів. Так називають систему властивостей людини, обумовлених у чому фізіологічно і виражаються в психологічних процесах, явищах. Лише з великими труднощами і на короткий час вдається свідомо вести себе не так, як велить темперамент. На скільки-небудь тривалому відрізку часу він все одно прорветься на поверхню.

Темперамент закладається на генетичному рівні.

Сангвінік

Цей людський тип легко вступає в контакти з дітьми і відрізняється життєрадісністю. Сангвінікам не становить праці переключитися з однієї області діяльності на іншу, пристосуватися до нестандартної для себе обстановці. Зазвичай такі люди говорять голосно і швидко, міміка і жестикуляція чітко висловлюють пережиті емоції. Сангвініки вкрай потребують в тому, щоб весь час було щось нове і свіже, тоді у них зберігається інтерес до навколишнього життя. Саме в такі моменти люди цього темпераменту сприймаються оточуючими як діяльні, активні, здатні «згортати гори».

Але все змінюється, коли сангвінікам доводиться займатися тривалої одноманітною роботою. Тоді інтерес до справи швидко слабшає, змінюється байдужістю й млявістю. Тільки дуже дисципліновані або поставлені в жорсткі рамки сангвініки не демонструють нудьгу явно. Емоції в таких людей не відрізняються особливою глибиною, можуть за дуже короткий час змінюватися протилежним настроєм. І все ж домінує позитивний настрій.

Холерик

Як і представники сангвінічного типу, ці люди відрізняються підвищеною активністю і товариськістю. Але між ними є і серйозна різниця. Холерики ще менш урівноважені, ніж сангвініки, вони відрізняються підвищеною збудливістю і запальністю. Там, де одні спокійні, інші рвучкі і легко дратуються. Жести відрізняються різкістю, а по міміці навіть неспеціалісти легко здогадаються про дійсно переживаемой емоції.

Холерики можуть братися за роботу, за іншу справу з найбільшим натхненням, докладати багато зусиль. Серйозні труднощі навряд чи просто так зупинять їх. Однак доводиться враховувати, що при холерическом темпераменті запас нервових сил може швидко і раптово убожіє. Часом задум кидають на півдорозі або принаймні різко змінюють підхід, залучають нових помічників. Холерикам при спілкуванні з оточуючими важко вести себе коректно, стримати роздратування, якщо їх щось не влаштовує.

При такому темпераменті вкрай складно підходити до оточуючих об’єктивно. У разі будь-якого проступку, порушення зобов’язань, навіть самого маленького, вони часто зриваються, рвуть відносини. Спілкуватися з холериками тому й важко. Їм складно визнати помилковість прийнятого рішення і «відіграти назад».

Самим людям треба стримувати себе, а іншим – ставитися до них терпиміше.

Флегматик

Особливістю цього характеру людини є повільність і врівноваженість. У всіх вчинках виявляється спокій і продуманість. Одного разу розпочату справу намагаються довести до логічного завершення, навіть якщо доводиться докладати багато зусиль і долати труднощі. Але треба розуміти, що подібний успіх досягається повільніше, ніж у людей з іншими темпераментами. Емоції у флегматиків слабо виражені, розпізнати їх досить важко.

Товариськість у них помірна: поговорити з ким не становить праці, але і особливо гострої потреби у спілкуванні немає. Настрій змінюється повільно, зазвичай задається відразу на весь день. Повинні статися дуже серйозні події, щоб воно швидко змінилося. Витримка і холоднокровність в самих складних ситуаціях – сильна риса флегматиків. Проте у них є і проблеми: часто поведінка мляво і інертно, до багатьох речей складається байдуже ставлення.

Меланхолік

Останній з чотирьох темпераментів, як і флегматичний, відрізняється уповільненим перебігом психічних процесів. Зацікавити в чому-небудь меланхоліків, мотивувати їх на активну діяльність, особливо пов’язану з великими зусиллями і з втратами, буває украй складно. Емоції розвиваються поступово, але можуть досягати великої глибини. Образити, зачепити меланхоліків дуже легко (хоча зовнішні прояви бувають слабкі).

Такі люди:

 • часто замикаються в собі;
 • насилу освоюють зовсім нове і незвичайне;
 • здатні діяти ефективно, якщо обстановка добре освоєна.

У давнину принципи виділення видів темпераменту були фантастичні: їх пов’язували з переважанням тих або інших рідин в організмі. Лише в XIX-XX століттях з’явилася можливість визначити такі особливості людини, як прояви того чи іншого типу нервової системи. Завдяки дослідженням В. П. Павлова було встановлено, що основним чинником, що впливає на темперамент, виявляється те, наскільки сильна нервова система. Також враховують швидкість зміни збудження та гальмування.

По Павлову, існує 4 різновиди нервової системи:

 • слабка (уповільнені і збудження і гальмування) – це меланхоліки;
 • сильна (дратується, помірно сильно гальмується) – холерики;
 • міцна врівноважена – сангвініки;
 • міцна врівноважена з уповільненим перебігом психічних процесів – флегматики.
І. П. Павлов

Така характеристика, як сила, теж має цілком матеріальну природу.

Вона висловлює готовність нервових клітин працювати в напруженому режимі якийсь час без потреби у відпочинку. Прийнято вважати, що чим сильніше нервова система, тим вище стійкість людини до стресів. Якщо ця сила велика, люди можуть практично без проблем діяти навіть у несприятливих і непередбачених умовах. Вони можуть відновити сили за короткий термін, а потім повернутися до колишнього заняття без особливих труднощів.

Розпізнати всі типи психіки, включаючи нестійкий, можна за зовнішніми ознаками і особливостями поведінки. Так, сангвініки по більшій частині:

 • середнього або нижчого росту;
 • відрізняються широкою кісткою;
 • мають зайву вагу;
 • мають злегка округлений лоб.

Флегматики зовні зазвичай богатирського статури, повільні і розважливі, мають квадратне або прямокутне тулуб. Йдуть такі люди впевнено і спокійно. Тіла флегматиків і масивні щільні. З негативних властивостей можна відзначити схильність до ожиріння. Кінцівки невеликої або середньої довжини.

Холерики постійно рухаються, з працею сидять на місці. Зовні виглядають як крихкі і худорляві люди з загостреним підборіддям. Вилиці у холериків теж загострюються. Кінчик носа розташовується нижче його заснування. Сама форма носа дуже чітка, добре розпізнається здалеку.

Особа меланхоліка – витончене; якщо немає особливого приводу для радості, можна легко вловити сильну тугу у погляді. Типовий меланхолік худ, має порівняно тонкі і витягнуті у довжину кістки, м’язи. Таз широкий, але талія вузька. Інший яскраво вираженою рисою виявляється гострий кут, утворений ребрами. Всі ці закономірності виведені статистично, тому судження про темперамент людини за її зовнішнім виглядом часто бувають помилковими.

  Слід враховувати, що в «чистому вигляді» описані темпераменти зустрічаються вкрай рідко.

  Підготовлені психологи враховують у своїй класифікації ряд основних властивостей:

  • чутливість;
  • вираженість реакції;
  • здатність до зміни;
  • рівень інертності.

  Професіонали вважають також, що лідерські характеристики можуть з’явитися у представників будь-якого темпераменту. Це залежить від того, який тип завдань треба вирішувати, наскільки він глобальний, переважають чи новизна або рутинні моменти. Думка про меланхоликах як про бездельниках мало осмислено. Часто вони роздумують, просто не демонструючи емоцій.

  Істеричні витівки можуть статися у всіх, навіть у тих, хто зазвичай вважається спокійним і холоднокровним людиною; творчість теж не має жорсткої прив’язки до темпераменту.

  16 соционистических типів

  Крім темпераментів, є ще розподіл на групи, що виділяються соціонікою. Фахівці по ній орієнтуються на три моменту:

  • сприйняття інформації, що надходить;
  • особливості її обробки;
  • специфіку взаємодії із зовнішнім середовищем.

  Соционистические психологічні типи названі яскраво і образно. Так, «Достоєвські» відрізняються гарним вихованням і тактом, сострадают тим, хто слабший. Вони вміють розуміти особливості інших людей, дуже швидко і легко оцінюють, хто, з ким і в яких стосунках перебуває. «Дон Кіхоти» поводяться ірраціонально, легко ламають усталені шаблони. Така людина в будь-якій ситуації виявляє кілька способів дії і швидко приймає правильне рішення.

  «Дон Кіхоти» здатні побачити прихований потенціал у кожній дрібниці. Вони вміло використовують і будь-яку слабкість опонента, і всяке цінна властивість предмета, і сприятливий шанс, надала навіть ненадовго. Соціотип «Єсенін» характеризується вмінням відчути, навіть багато в чому інтуїтивно, найзручніший момент для того чи іншого кроку. «Єсеніну» легше, ніж іншим людям, прогнозувати подальший розвиток подій.

  Соціотип «Штірліц» примітний тим, що вміє діяти і в автономному режимі, і в якості організатора однаково ефективно. Для таких людей характерне ще вміння виконувати свою роботу найкомфортнішим чином, навіть у несприятливій, тривожної обстановці.

  Соціотип «Джек Лондон» характеризує людину, яка відноситься до всього прагматично, з позиції вигоди або шкоди. Будь-яка інформація, будь-яка людина, що трапляється на життєвому шляху, вільний час і так далі – все це оцінюється як ресурс для досягнення мети або як перешкода при вирішенні поставленого завдання. А ось «Гамлет» різко емоційний, вміє вловити навіть слабкі емоції інших людей; цю свою здатність може використовувати для підштовхування в потрібну сторону.

  «Робесп’єри» відрізняються трьома властивостями:

  • строгою пунктуальністю;
  • відповідальністю перед собою і оточуючими;
  • тягою до справедливості.

  Якщо людина на перше місце ставить особистий комфорт і гармонію в навколишньому просторі, то це «Габен». Представники такого соціотипу добре почуваються в спокійній впорядкованої обстановці, а ось підкорення нових висот, дослідження раніше незвіданого їм навряд чи підійде. Так званий «Бальзак» сходу виявляє проблеми і недоліки там, де їх не помічають інші. Але саме ця властивість може доставити людині багато проблем.

  Нерідко його висловлювання оцінюються як цинічні, грубі, а він сам – як необґрунтований песиміст.

  Тип «Гекслі» теж може помітити приховане від інших людей, але мова йде вже про неявних можливості. Етичні міркування для них цінніше, ніж логічні конструкції. Нерідко «Гекслі» висуває відверто фантастичні ідеї і задуми. Для них властиво цікавість. Пам’ять зазвичай дуже сильна.

  «Максими Гіркі» – явна протилежність «Гекслі». Подібний людина на перше місце ставить логіку. Нічого дивного: він уміє розпізнавати причинно-наслідковий зв’язок як ніхто інший. Домінує у всіх відносинах раціональне мислення. А ось «Драйзер» – щось проміжне. Для таких людей важлива логіка, однак вони намагаються слідувати строгим моральним принципам, і якщо помічають відступ від них, критикують його відразу.

  Тип «Дюма» – це інтроверт, полюбляє розглядати навколишній світ суб’єктивно. Комфортна обстановка для них потрібна в будь-якому випадку. Чим гармонійніше середовище, тим краще. Соціотип «Наполеон» повністю відповідає характеристиці знаменитого полководця. Для нього характерні сильна воля, наполегливість в досягненні своєї мети і вміння йти до неї, навіть якщо ситуація несприятлива.

  А ось тип «Жуків» виділено некоректно, на основі чорного міфу, чи має під собою реальні історичні підстави. Так називають в соціоніці надлишково егоїстичних людей. Особливість – прагнення досягти поставленої задачі якою завгодно ціною і строго в певний момент.

  Наостанок варто сказати про психотип «Гюго», який характеризується життєлюбством і енергійністю. Такі люди незмінно позитивні навіть у дрібницях, приємні в спілкуванні.

  Люди в конфліктних ситуаціях

  Але яка б градація особистостей не розглядалася, всі описані вище властивості проявляються тільки в нормальній робочій і повсякденній обстановці. А будь-якій людині рано чи пізно доводиться брати участь у різних конфліктах. Поведінка в такій ситуації теж дозволяє класифікувати людей. Певне поширення отримала концепція Обозова. Так звані «практики» завжди намагаються нападати, щоб ефективніше оборонятися.

  Якщо вони беруть участь у конфлікті, то той частіше затягується і загострюється. Це пов’язано з тим, що практик завжди намагається скоригувати позицію оточуючих бажаним для себе чином. Невеликі сутички сприймаються ним поверхово, як щось несуттєве. Тому взаємини після сварки можуть бути порушені аж до остаточної сварки.

  Повну протилежність практикам являють «співрозмовники».

  Ці люди до останнього намагаються зберегти хороші відносини і повноцінно спілкуватися. Заради цієї мети готові навіть пожертвувати частиною власного комфорту або позиціями, не скористатися певними перевагами в ході конфлікту. Аргументи в суперечці підбирають ретельно, намагаючись уникати гострих випадів і переходів на особистості. «Співрозмовник» відразу зауважує, хто як мислить. Він готовий прийняти думку іншої людини і навіть співпрацювати з тими, хто думає принципово інакше.

  Третій тип за Обозову – це «мислитель». Подібний людина намагається мати максимально чітке уявлення про себе, про інших людей і про зовнішній світ. Коли мислитель бере участь у конфлікті, він не прагне відповідати першим або під впливом емоцій. Навпаки, ретельно конструює систему аргументації, намагаючись зробити її логічно бездоганною і невразливою для критики. Обережність мислителям менш властива, ніж співрозмовникам.

  Демонстративні

  Поряд з триланкової обозовской системою, є і розподіл конфліктних людей на чотири типи. Демонстративний людина завжди прагне опинитися в центрі загальної уваги. Для нього дуже важливо суб’єктивна думка оточуючих. Демонстрант вміє пристосовуватися до мінливої обстановці. Із-за особливостей поведінки часто провокує початок сутичок, хоча це може не усвідомлювати або заперечувати.

  Регидные

  Для таких людей характерна підозрілість і надмірно висока самооцінка. Якщо не підтверджується власна значимість тим або іншим чином, «день прожитий даремно». Ригідний людина схильна йти до своєї мети до кінця, не враховуючи ситуації, що змінилася. Мало того, потреби і страждання інших людей для нього мають значення. Якщо якийсь вчинок чи бездіяльність в певний момент допомагає досягти мети, ригідні люди з працею погодяться визнати це неправильним, переглянути свої оцінки.

  Некеровані

  Представники такого типу відрізняються імпульсивністю і слабким самоконтролем. Навіть самі вони не завжди можуть передбачити, як поведуть себе через деякий час або в певних обставинах. Норми і годиться для такої людини мають значення лише в тій мірі, в якій порушення їх тягне осуд і санкції. Іноді, втім, навіть ймовірність суворого покарання за той чи інший вчинок їх не зупиняє.

  Некерований людина воліє звинувачувати інших і зовнішні обставини навіть у тих випадках, коли його вина абсолютно очевидна.

  Надточні

  Для начальників такий соціотип підлеглого привабливий скрупульозністю в роботі й підвищеною вимогливістю до себе. Але в той же час всі, з ким подібний людина взаємодіє, швидко усвідомлюють його прискіпливість навіть непотрібним нюансів. Для надточної особистості характерна ще тривожність, постійне побоювання того, що щось піде не так. У разі будь-якої невдачі починаються звинувачення і самозвинувачення, пошуки заважають людей або провокаторів. Вірогідні нервові зриви або навіть психосоматичні розлади на цьому грунті.

  Як визначити свою психологічну приналежність?

  Для початку слід усвідомити, що все сказане вище в чому умовно. Абсолютно однакових людей не існує, і навіть властивості темпераменту чи характеру можуть з часом змінюватися. Першим кроком у визначенні психологічної приналежності служить самоспостереження. При аналізі вчинків потрібно звертати увагу на:

  • схильність до участі в конфліктах;
  • стратегію при такому участю;
  • основний вид діяльності;
  • швидкість прийняття рішень;
  • різкість суджень;
  • здатність змінювати свою думку або відсутність такої здатності.

  Про те, як визначати психотип особистості, дивіться у наступному відео.

  Типи

  Лагерь липан-апачей в Техас-Хилл-Кантри, по замыслу художника Джорджа Нельсона. Женщина на переднем плане готовится шкура буйвола для покрытия типи. Картина с фрески в университете Техасского института техасских культур в Сан-Антонио.

  Индийские женщины стоят перед лагерем типи. Этот изображение индейцев кроу в Монтане было сделано примерно в 1890 году. Некоторые индейские группы продолжал жить в типи до начала 1900с. Нажмите, чтобы увеличить.

  Когда вы слышите слова «индеец» или «коренной Американец», вы, вероятно, думаете о типи. Но на самом деле большинство Индейцы не жили в типи. Типи использовались в основном индейцами Равнин. как липанские апачи, команчи и кайова после того, как испанцы завезли лошадей в Северную Америку около 500 лет назад. Группы равнинных индейцев пересекли Великие равнины после миграции стад бизонов из Канады в Техас.

  Равнинные индейцы использовали буйволов для многих целей, в том числе покрытия из шкур буйволов для их домов типи. Сформированы десятки длинных деревянных столбов. конусообразная форма типи. Было сшито много крупных буйволиных шкур. накинутые на шесты, образуя закрытую палатку. Шкуры могут быть свернуты в жаркие летние дни, чтобы прохладный бриз дул в типи.

  Эскиз того, как могла бы выглядеть внутренняя часть типи как. Двери часто выходили на восток, к восходящему солнцу.

  Большинство типи были относительно небольшими и могли вместить только четырех или пять человек комфортно. Однако типи вождя был намного больше, потому что здесь часто проводились племенные собрания. Десяток или более человек могут комфортно разместиться в этом большом жилище. Не было мебели, которую мы могли бы использовать. Cегодня. Кровати внутри типи были не более чем циновками и одеялами из шкуры буйвола. укладывается поверх куч травы и сена — очень легкий и легко упакованы для путешествий. Небольшой огонь в середине типи использовался для приготовление пищи и обеспечение тепла. Дым выходил через отверстие в верхней части типи.

  Коренные американцы использовали собак или лошадей, чтобы тащить свои дома за ними на шестовом каркасе, называемом травуа (трах-вой). (Нажмите, чтобы увеличить.)

  Когда группа была готова двигаться дальше, они разобрали свои типи. привезти с собой. Деревянные шесты типи и шкуру буйвола можно было сделать в своего рода «автофургон» под названием travois . Путешественники упаковали все свои вещи в travois, разновидность саней, запряженных собаками. а позже на лошадях.

  Типи использовались более широко и были намного крупнее после того, как европейцы завезли лошадей в Северную Америку в 1500-х годах. Используя «лошадиную силу», Индийские группы могли нести больше имущества, в том числе гораздо более крупные типи. и огромные деревянные столбы. Караваны индейцев верхом на лошадях и их гужевые сани иногда растягивались на мили.

  Закрыть Окно

  История жилищ вигвама — Блог вигвама

  Сегодня, когда дети строят секретные убежища или игровые форты, они обычно имитируют форму вигвама (точнее, «типи») для своих игр. Когда это происходит, это может показаться не более чем игрой воображения, но на самом деле они используют идею, которая существовала у людей на протяжении многих тысячелетий.

  Слово типи происходит от языка лакота и слова «типи», которое часто переводится как «они обитают». Сегодня вы можете увидеть, как оно пишется как типи, вигвам или вигвам, но каждое из них относится к одному и тому же типу строения.

  Ряд индейских племен, широко известных как индейцы равнин в Северной Америке, имеют долгую историю строительства типи для семейных жилищ, а иногда и для церемониальных целей. Строения были особенно важны среди людей, принадлежащих к племенам лакота, пауни, арапахо, кайова и шайенн.

  Когда белые поселенцы продвигались на запад через североамериканский континент, они наблюдали за местными жителями, живущими в типи, ошибочно думая, что жилища, которые они видели, были примитивными. На самом деле эти структуры не только очень разумно и ответственно используют имеющиеся ресурсы, но и удовлетворяют многие физические и духовные потребности своих обитателей.

  Давайте взглянем на эти вдохновляющие сооружения, чтобы узнать больше об их истории и значении.

  Когда и где использовались типи?

  Фото взято с сайта Pxhere.com

  Есть некоторые свидетельства того, что жилища типи использовались еще 10 000 лет до нашей эры. Археологи обнаружили признаки того, что жилища, сделанные из ряда деревянных столбов, существовали давным-давно, путем радиоуглеродного анализа образцов почвы, взятых из того, что, по-видимому, является остатками древних стоянок или деревень.

  Возможно, эти жилища точнее называть викиапами, в которых для наружных стен использовалась кора или щетка, а не шкуры или брезент (что делало бы их типи).

  Археологи также обнаружили каменные кольца, датируемые 7500 г. до н.э. Каменные кольца могут быть более определенно связаны с конструкцией типи, потому что камни использовались для удержания внешнего края жилища, покрытого шкурами.

  Типи более или менее использовались на Великих равнинах Северной Америки с доисторических времен. Однако то, что мы можем считать более современным дизайном типи, стало гораздо шире использоваться после того, как лошади были представлены многим местным племенам.

  Лошади позволили коренным народам стать более кочевыми, поэтому конструкция типи была усовершенствована до такой степени, что ее можно было быстро снять и установить, а ее компоненты стало легче транспортировать.

  Типи Строительство

  Фото взято с сайта Commons.wikimedia.org

  Столбы, используемые для поддержки вигвама, были сделаны из саженцев. Кору сняли, столбы отполировали и высушили, чтобы создать более прочную основу для строительства.

  Строительство начнется с создания треножника из трех самых больших шестов и их соединения вверху. Три полюса образуют треугольное основание на земле. Затем дюжина или более других шестов укладывались на треногу фундамента, создавая круг с широким основанием (обычно шириной от 7 до 10 футов для семейного жилища).

  Внешнее покрытие типи в прежние времена делалось из шкур животных, а позже из парусины. Среднему типи может потребоваться до 28 шкур буйвола, чтобы должным образом укрыть убежище. Переход от шкур животных к холсту произошел во многом из-за сокращения количества буйволов и более широкой доступности холста, который легче и его легче транспортировать.

  Внешнее покрытие крепилось к земле с помощью деревянных колышков или тяжелых камней в прежние времена. На Великих равнинах ветер может стать проблемой, но правильно сконструированный и закрепленный типи невероятно устойчив к ветру благодаря своей конусообразной форме и надежному креплению. В летние месяцы нижний край покрытия типи можно было приподнять, чтобы в жилище поступал более прохладный воздух.

  Одним из самых знаковых аспектов типи является открытый верх с выступающими шестами. Это отверстие наверху сделало типи намного более продвинутым, чем другие типы кочевых жилищ, потому что это отверстие действует как дымоход.

  Дымовые заслонки, расположенные в верхней части, регулируют поток воздуха и при необходимости могут регулироваться. Это означает, что жители могут иметь огонь внутри типи для приготовления пищи и обогрева.

  В зимние месяцы этот источник тепла стал очень важным для выживания, равно как и возможность разжечь костер, защищенный от ветра и непогоды. В более жаркие месяцы отверстие в верхней части также выпускало горячий воздух, обеспечивая более прохладную внутреннюю среду.

  Жизнь внутри типи

  Фото взято с сайта Commons.wikimedia.org

  Для людей, которые их строили, типи были больше, чем просто жилищем. Они олицетворяли многое: дом, защиту от стихии, общину и священное место.

  Постельные принадлежности расставлялись вдоль пола, личные вещи располагались вдоль стен или между спальными местами. Иногда мужчин и женщин разделяли по разным сторонам типи для сна и сидения.

  В холодные месяцы внутренняя подкладка будет сделана из шкур животных, одеял или полосок ткани. Его подвешивали вдоль нижней части внутренней стены, создавая дополнительный слой изоляции, чтобы согревать жителей во время сна. Между внешней стеной и облицовкой можно поместить траву или кустарник, чтобы добавить еще больше изоляции.

  Многие спрашивают о попадании снега или дождя в жилище через открытый верх типи, и действительно, с погодой приходилось сталкиваться.

  Многие типи имеют слегка наклонную конструкцию, чтобы дождь не падал прямо внутрь и чтобы осадки могли свободно стекать через верхнее отверстие. Некоторые из более современных типи имели дополнительные брезентовые клапаны, расположенные внутри, предназначенные для сбора дождевой воды и предотвращения ее попадания внутрь.

  Само строение считалось очень священным. Пол типи имел форму круга, что символизировало связь всего в мире. Сама площадь пола представляла землю, а парящие стены представляли небо. В некоторых случаях небольшой алтарь мог быть построен недалеко от центра типи для молитвенных целей, таких как сжигание благовоний.

  Внешняя сторона типи могла быть украшена или раскрашена, чтобы изображать предков, духов, сражения или другие символические рисунки. Не все типи были бы расписаны или вышиты таким образом.

  Деревни типи

  Фото взято с сайта Commons.wikimedia.org

  По мере продвижения поселенцев на запад, особенно благодаря таким событиям, как Калифорнийская золотая лихорадка 1849 года, многие из них попадали в большие лагеря или деревни различных индейских племен. Так мы смогли получить фотографические свидетельства того, как выглядели некоторые деревни типи в то время.

  Некоторые, но не все, деревни были расположены по кругу, каждый типи открывался на восток. Формирование, интервалы и узор — все это имело значение для людей, которые там жили, и каждый член сообщества осознавал свое особое место в этом образце.

  В некоторых деревнях для вождя были зарезервированы большие типи. У других был бы большой типи, действующий как общественная ложа или место сбора. В некоторых деревнях также были специальные палатки, предназначенные для духовных лидеров или целителей.

  Размер деревень может сильно различаться, от нескольких типи, собравшихся вместе, до лагеря численностью более 1200 человек, как, например, в битве при Литтл-Биг-Хорне.

  Важность типи сегодня

  Фото взято с сайта Geograph.org.uk

  Сегодня типи стали важным символом жизни и культуры коренных народов. Многие из них построены в художественных и образовательных целях и могут быть использованы для обучения других важности и символике этих структур.

  Тем не менее, типи до сих пор используются на практике. Для церемониальных целей или для больших собраний люди, принадлежащие к различным индейским племенам, будут использовать типи в качестве своего жилища на время мероприятия.

  Некоторые современные охотники до сих пор используют типи в качестве охотничьего домика, поскольку он очень практичен и портативен. Среди коренных народов также были некоторые массовые движения, направленные на то, чтобы заново открыть для себя корни своих предков и испытать жизнь, как их предки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *