Допомога одиноким матерям: Державна допомога на дітей одиноким матерям

Содержание

Державна допомога на дітей одиноким матерям

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися: фізична особа

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення її отримувача до органу соціального захисту населення.

Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Допомога виплачується протягом шести календарних місяців.

В умовах воєнного часу в Україні строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад. Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду. 

Після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи протягом місяця, щоб продовжити отримувати допомогу. У регіонах, де відділи соцзахисту не працюють, Ощадбанк здійснює виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій. Якщо люди не звернулися за допомогою протягом 60 календарних днів, кошти повернуться Мінсоцполітики.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно.

Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Комплексна послуга «єМалятко»

Допомога одиноким матерям

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
 • Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у  свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його  легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері;
 • мати (батько) дітей у разі смерті одного з  батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
 • Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий  відділом державної реєстрації актів  цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю.
  Якщо дитина навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.
 • декларація про доходи та майновий стан осіб та довідки про доходи членів сім’ї особи, що звертається за призначенням допомоги.

Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та  вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей   одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки  навчального закладу — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі смерті одного з батьків, мати (батько) дітей надають:

 • копію свідоцтва про смерть одного з подружжя;
 • довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника.

Усиновлювачі подають:

 • копію рішення про усиновлення.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ,  який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в  установленому порядку, якщо інше не  передбачено міжнародними договорами України.

Для внутрішньо перемішених осіб:

 • довідка внутрiшньоперемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

У свідоцтві про народження дитини  або документі про народження дитини,  виданому компетентними органами  іноземної держави, за умови його легалізації  в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини),  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в  установленому порядку органом державної  реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

— у разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

 

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям(батькам) припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового працевлаштування дитини
Послуги напрямку — Допомога сім’ям з дітьми
Допомога одиноким матерямДопомога взамін аліментівДопомога при народженні

Допомога по вагітності

Допомога по опіці

Допомога на дітей-сиріт

Допомога при усиновленні

Документи

Бланк декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги

Бланк заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг

НАША МЕТА — СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.

Електронна черга

Помощь матерям-одиночкам во ФЛОРИДЕ

Самостоятельно растить ребенка достаточно сложно, не говоря уже о попытках прокормить семью на один доход. Благодаря программам и инициативам штата Флорида активно взаимодействует с этими семьями, обеспечивая столь необходимую финансовую защиту.

$ 303

TANF

$ 367

SNAP

$ 275

БЕЛАНСКИ0003Флорида Временная денежная помощь (TCA) #

__

Целью программы TCA является предоставление временной финансовой помощи семьям с детьми в возрасте до 18 лет, доход которых не превышает 185% прожиточного минимума.

Право на участие определяется через ACCESS Florida, которая автоматизировала процессы определения права на временную денежную помощь, продовольственную помощь и Medicaid.

Сколько стоит денежная помощь во Флориде?

Если вы имеете право на участие в программе TCA, вы можете получать ежемесячные пособия — до 303 долларов США в месяц, но не более 48 месяцев. Вы также должны участвовать в деятельности, связанной с работой, в течение определенного количества часов в неделю.

Для родителей-одиночек с ребенком в возрасте до 6 лет минимальное среднее требование участия в трудовой деятельности составляет 20 часов в неделю.

Программа продовольственной помощи штата Флорида #

__

Программа продовольственной помощи штата Флорида помогает улучшить рацион жителей Флориды с низким доходом, независимо от возраста, предоставляя им экстренную продовольственную помощь бесплатно.

Пособия по программе SNAP скромны. Сумма получаемых пособий зависит от дохода домохозяйства, других финансовых ресурсов и размера семьи. Например, мать-одиночка двоих детей, работающая полный рабочий день, может получать пособие только в размере 367 долларов в месяц.

Если не предусмотрено иное, все лица, имеющие право на работу, должны будут участвовать в программе SNAP по трудоустройству и обучению, проводимой местными зонами развития рабочей силы по всему штату Флорида. 1

Как подписаться на продовольственные талоны во Флориде?

Если вы хотите подать заявление на получение продовольственной помощи, позвоните в Департамент по делам детей и семьи (DCF) по телефону 1-866-762-2237 или подайте заявку через Интернет на сайте ACCESS Florida — официальном портале для жителей Флориды, где можно подать заявку на получение государственной помощи.

Florida Medicaid #

__

Florida Medicaid предоставляет медицинское страхование жителям Флориды, отвечающим требованиям программы. В основном это дети из малообеспеченных семей, а также беременные женщины.

Во Флориде Medicaid покрывает детей в возрасте до 19 лет с семейным доходом ниже 138% федерального уровня бедности; и беременных женщин до 196% уровня бедности.

Поскольку штат Флорида не расширяет покрытие Medicaid , право на участие взрослых, не являющихся инвалидами, имеют только родители с доходом ниже 30% бедности, или около 6800 долларов в год для матери-одиночки двоих детей.

__

Как подать заявку на участие в программе Florida Medicaid?

Заявки на Medicaid подаются через ACCESS Florida или Департамент по делам детей и семьи (DCF). Семьи, которые хотят подать заявку на Medicaid только для своих детей, могут подать заявку на участие в программе Florida KidCare.

Florida KidCare (SCHIP) #

Florida KidCare предлагает недорогое медицинское страхование для незастрахованных детей Флориды. Программа распространяется на детей от рождения до 18 лет.

Florida KidCare покрывает детей Флориды от рождения до достижения ими 18-летнего возраста в рамках четырех государственных программ медицинского страхования

 1. Medicaid — Рождение в течение 18 лет
 2. Medikids — возраст от 1 до 4 лет
 3. Флорида. Здоровые дети — возраст от 5 лет до 18 лет
 4. . 18 лет с особыми потребностями

Дети с семейным доходом до 215% бедности имеют право на SCHIP. Собеседование не требуется, просто заполните и отправьте по почте простую одностраничную заявку. Многие семьи платят 15 или 20 долларов в месяц, но большинство семей вообще ничего не платит.

Программа Healthy Kids and KidCare теперь открыта круглый год!

Все программы Florida KidCare подаются одним заявлением. Вы можете подать заявку через Интернет или позвонить по телефону 1-888-540-KIDS (5437), чтобы получить заявку по почте.

Программа подготовки к школе во Флориде #

__

Семьи во Флориде, которые пытаются работать или проходят обучение для работы, могут иметь право на получение финансовой помощи в рамках Программы подготовки к школе.

Эти услуги варьируются от продленного дня до продленного года и ухода за детьми школьного возраста.

В зависимости от дохода семьи вы будете платить комиссию за каждого ребенка, на которого вы получаете финансовую помощь. Доплата зависит от дохода и размера семьи и выплачивается непосредственно воспитателю.

__

Как я могу получить бесплатный уход за детьми во Флориде?

Семьи должны подать заявление через Семейный портал раннего обучения штата Флорида. Если вы потенциально имеете право на участие, вы будете помещены в список ожидания до тех пор, пока не произойдет зачисление, в зависимости от наличия финансирования.

Florida Head Start #

__

Head Start — это национальная программа подготовки к школе, которая предоставляет всестороннее образование, здоровье, питание и услуги по привлечению родителей для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 5 лет.

Early Head Start — открыт для детей до 3 лет из малообеспеченных семей, а дети от 3 до 5 лет участвуют в программе Head Start. Беременные женщины также могут иметь право на участие в программе Early Head Start.

__

Как подать заявку на участие в программе Head Start во Флориде?

Для получения подробной информации о регистрации, правах на участие и доступных услугах, пожалуйста, найдите программу Head Start в вашем округе.

Программа школьных завтраков и обедов штата Флорида #

__

Национальная программа школьных обедов (NSLP) и Программа школьных завтраков (SBP) — это финансируемые из федерального бюджета программы, которые помогают школам и другим учреждениям предоставлять питательное питание по разумным ценам детям, чьи семьи соответствовать требованиям дохода.

Вы можете подать заявление на школьное питание в любое время в течение учебного года, подав заявление от семьи непосредственно в школу. Если вы являетесь получателем SNAP, ваш ребенок автоматически получает право на бесплатное школьное питание.

__

Участвует ли Флорида в программе P-EBT?

Да. Программа P-EBT штата Флорида была продлена на 2020-2021 учебный год. Для существующих клиентов SNAP с ребенком, который имеет право на участие в программе, льгота P-EBT, скорее всего, будет автоматически добавлена ​​к вашей текущей карте EBT.

Florida Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) #

__

Florida’s LIHEAP помогает правомочным домохозяйствам Флориды с низким доходом покрывать расходы на отопление и охлаждение дома. Право на участие определяется местным агентством, предоставляющим услуги LIHEAP в округе, в котором вы живете.

Во Флориде помощь LIHEAP не является ежемесячным пособием. В зависимости от наличия средств в вашем округе вы можете получать помощь до трех раз в год, но не каждый месяц.

__

Как подать заявку на участие в программе LIHEAP во Флориде?

Вы должны связаться с местным провайдером LIHEAP, чтобы узнать, есть ли деньги, как подать заявку и как получить заявку. В настоящее время веб-приложение недоступно.

__

Семьи с доходом до 200% прожиточного минимума также могут иметь право на Программа помощи в утеплении (WAP). Предпочтение отдается пожилым людям или жителям с ограниченными физическими возможностями, а также семьям с детьми.

Florida Reemployment Assistance Program #

__

Reemployment Assistance Program предоставляет временное пособие по замещению заработной платы квалифицированным лицам, которые остались без работы не по своей вине и соответствуют квалификационным требованиям штата Флорида.

Флорида предоставляет до 12 недель UI для новых заявителей, которые корректируются каждый год в зависимости от изменений текущего уровня безработицы в штате. Максимальная сумма еженедельного пособия остается на уровне 275 долларов.

В течение недели, начинающейся 27 июня 2021 г., заявители, имеющие право на получение помощи в повторном трудоустройстве, больше не будут получать дополнительный еженедельный платеж в размере 300 долларов США.

__

Где подать заявление на пособие по безработице во Флориде?

Все заявители, подающие новое заявление, по закону обязаны зарегистрироваться для работы через Employ Florida Marketplace, прежде чем подавать заявку на получение пособия. Если не предусмотрено иное, все заявки на помощь в повторном трудоустройстве должны подаваться онлайн.

Горячая линия помощи в трудоустройстве
1-833-352-7759

Грант помощи студентам во Флориде (FSAG) #

__

FSAG , крупнейшая программа грантов во Флориде, основанная на потребностях, оказывает помощь соискателям степени, резидентам, студентам бакалавриата, которые демонстрируют « «исключительные» финансовые потребности и соответствовать другим критериям приемлемости.

Сколько стоит грант FSAG? Сумма годового вознаграждения может меняться каждый учебный год. Минимальная сумма ежегодного вознаграждения составляет 200 долларов США, а максимальная — 2610 долларов США для тех, у кого самый низкий EPC.

Подайте бесплатное заявление на Федеральную помощь студентам (FAFSA) как можно скорее после 1 октября каждого года. Средства ограничены, и награды присуждаются на основе крайнего срока приоритетного рассмотрения.

Грант на доступ для жителей Флориды (FRAG) #

__

Этот грант, основанный на потребностях, обеспечивает примерно 3000 долларов США на учебный год при условии ассигнований из государственного бюджета. Чтобы подать заявку, студенты должны заполнить бесплатное заявление на получение федеральной помощи студентам (FAFSA).

Рекомендуется заполнить заявку до 15 мая, так как эти средства ограничены и будут распределяться в порядке очереди.


 1. To find a LWDA near you, visit http://www. floridajobs.org/

ME

WA

VT

NH

OR

ID

MT

ND

MN

WI

MI

NY

MA

CT

RI

CA

NV

WY

SD

IA

IL

IN

OH

PA

DE

Нью-Джерси

UT

CO

NE

KS

MO

WV

VA

DC

MD

AZ

NM

OK

AR

KY

TN

NC

TX

LA

MS

AL

GA

SC

AK

HI

FL

Предыдущий Район Колумбия

Следующая Georgia

000 Help for Single Mothers in FLORIDA

Самостоятельно растить ребенка достаточно сложно, не говоря уже о попытках прокормить семью на один доход. Благодаря программам и инициативам штата Флорида активно взаимодействует с этими семьями, обеспечивая столь необходимую финансовую защиту.

$ 303

TANF

$ 367

SNAP

$ 275

БЕЛАНСКИ0003Флорида Временная денежная помощь (TCA) #

__

Целью программы TCA является предоставление временной финансовой помощи семьям с детьми в возрасте до 18 лет, доход которых не превышает 185% прожиточного минимума.

Право на участие определяется через ACCESS Florida, которая автоматизировала процессы определения права на временную денежную помощь, продовольственную помощь и Medicaid.

Сколько стоит денежная помощь во Флориде?

Если вы имеете право на участие в программе TCA, вы можете получать ежемесячные пособия — до 303 долларов США в месяц, но не более 48 месяцев. Вы также должны участвовать в деятельности, связанной с работой, в течение определенного количества часов в неделю.

Для родителей-одиночек с ребенком в возрасте до 6 лет минимальное среднее требование участия в трудовой деятельности составляет 20 часов в неделю.

Программа продовольственной помощи штата Флорида #

__

Программа продовольственной помощи штата Флорида помогает улучшить рацион жителей Флориды с низким доходом, независимо от возраста, предоставляя им экстренную продовольственную помощь бесплатно.

Пособия по программе SNAP скромны. Сумма получаемых пособий зависит от дохода домохозяйства, других финансовых ресурсов и размера семьи. Например, мать-одиночка двоих детей, работающая полный рабочий день, может получать пособие только в размере 367 долларов в месяц.

Если не предусмотрено иное, все лица, имеющие право на работу, должны будут участвовать в программе SNAP по трудоустройству и обучению, проводимой местными зонами развития рабочей силы по всему штату Флорида. 1

Как подписаться на продовольственные талоны во Флориде?

Если вы хотите подать заявление на получение продовольственной помощи, позвоните в Департамент по делам детей и семьи (DCF) по телефону 1-866-762-2237 или подайте заявку через Интернет на сайте ACCESS Florida — официальном портале для жителей Флориды, где можно подать заявку на получение государственной помощи.

Florida Medicaid #

__

Florida Medicaid предоставляет медицинское страхование жителям Флориды, отвечающим требованиям программы. В основном это дети из малообеспеченных семей, а также беременные женщины.

Во Флориде Medicaid покрывает детей в возрасте до 19 лет с семейным доходом ниже 138% федерального уровня бедности; и беременных женщин до 196% уровня бедности.

Поскольку штат Флорида не расширяет покрытие Medicaid , право на участие взрослых, не являющихся инвалидами, имеют только родители с доходом ниже 30% бедности, или около 6800 долларов в год для матери-одиночки двоих детей.

__

Как подать заявку на участие в программе Florida Medicaid?

Заявки на Medicaid подаются через ACCESS Florida или Департамент по делам детей и семьи (DCF). Семьи, которые хотят подать заявку на Medicaid только для своих детей, могут подать заявку на участие в программе Florida KidCare.

Florida KidCare (SCHIP) #

Florida KidCare предлагает недорогое медицинское страхование для незастрахованных детей Флориды. Программа распространяется на детей от рождения до 18 лет.

Florida KidCare покрывает детей Флориды от рождения до достижения ими 18-летнего возраста в рамках четырех государственных программ медицинского страхования

 1. Medicaid — Рождение в течение 18 лет
 2. Medikids — возраст от 1 до 4 лет
 3. Флорида. Здоровые дети — возраст от 5 лет до 18 лет
 4. . 18 лет с особыми потребностями

Дети с семейным доходом до 215% бедности имеют право на SCHIP. Собеседование не требуется, просто заполните и отправьте по почте простую одностраничную заявку. Многие семьи платят 15 или 20 долларов в месяц, но большинство семей вообще ничего не платит.

Программа Healthy Kids and KidCare теперь открыта круглый год!

Все программы Florida KidCare подаются одним заявлением. Вы можете подать заявку через Интернет или позвонить по телефону 1-888-540-KIDS (5437), чтобы получить заявку по почте.

Программа подготовки к школе во Флориде #

__

Семьи во Флориде, которые пытаются работать или проходят обучение для работы, могут иметь право на получение финансовой помощи в рамках Программы подготовки к школе.

Эти услуги варьируются от продленного дня до продленного года и ухода за детьми школьного возраста.

В зависимости от дохода семьи вы будете платить комиссию за каждого ребенка, на которого вы получаете финансовую помощь. Доплата зависит от дохода и размера семьи и выплачивается непосредственно воспитателю.

__

Как я могу получить бесплатный уход за детьми во Флориде?

Семьи должны подать заявление через Семейный портал раннего обучения штата Флорида. Если вы потенциально имеете право на участие, вы будете помещены в список ожидания до тех пор, пока не произойдет зачисление, в зависимости от наличия финансирования.

Florida Head Start #

__

Head Start — это национальная программа подготовки к школе, которая предоставляет всестороннее образование, здоровье, питание и услуги по привлечению родителей для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 5 лет.

Early Head Start — открыт для детей до 3 лет из малообеспеченных семей, а дети от 3 до 5 лет участвуют в программе Head Start. Беременные женщины также могут иметь право на участие в программе Early Head Start.

__

Как подать заявку на участие в программе Head Start во Флориде?

Для получения подробной информации о регистрации, правах на участие и доступных услугах, пожалуйста, найдите программу Head Start в вашем округе.

Программа школьных завтраков и обедов штата Флорида #

__

Национальная программа школьных обедов (NSLP) и Программа школьных завтраков (SBP) — это финансируемые из федерального бюджета программы, которые помогают школам и другим учреждениям предоставлять питательное питание по разумным ценам детям, чьи семьи соответствовать требованиям дохода.

Вы можете подать заявление на школьное питание в любое время в течение учебного года, подав заявление от семьи непосредственно в школу. Если вы являетесь получателем SNAP, ваш ребенок автоматически получает право на бесплатное школьное питание.

__

Участвует ли Флорида в программе P-EBT?

Да. Программа P-EBT штата Флорида была продлена на 2020-2021 учебный год. Для существующих клиентов SNAP с ребенком, который имеет право на участие в программе, льгота P-EBT, скорее всего, будет автоматически добавлена ​​к вашей текущей карте EBT.

Florida Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) #

__

Florida’s LIHEAP помогает правомочным домохозяйствам Флориды с низким доходом покрывать расходы на отопление и охлаждение дома. Право на участие определяется местным агентством, предоставляющим услуги LIHEAP в округе, в котором вы живете.

Во Флориде помощь LIHEAP не является ежемесячным пособием. В зависимости от наличия средств в вашем округе вы можете получать помощь до трех раз в год, но не каждый месяц.

__

Как подать заявку на участие в программе LIHEAP во Флориде?

Вы должны связаться с местным провайдером LIHEAP, чтобы узнать, есть ли деньги, как подать заявку и как получить заявку. В настоящее время веб-приложение недоступно.

__

Семьи с доходом до 200% прожиточного минимума также могут иметь право на Программа помощи в утеплении (WAP). Предпочтение отдается пожилым людям или жителям с ограниченными физическими возможностями, а также семьям с детьми.

Florida Reemployment Assistance Program #

__

Reemployment Assistance Program предоставляет временное пособие по замещению заработной платы квалифицированным лицам, которые остались без работы не по своей вине и соответствуют квалификационным требованиям штата Флорида.

Флорида предоставляет до 12 недель UI для новых заявителей, которые корректируются каждый год в зависимости от изменений текущего уровня безработицы в штате. Максимальная сумма еженедельного пособия остается на уровне 275 долларов.

В течение недели, начинающейся 27 июня 2021 г., заявители, имеющие право на получение помощи в повторном трудоустройстве, больше не будут получать дополнительный еженедельный платеж в размере 300 долларов США.

__

Где подать заявление на пособие по безработице во Флориде?

Все заявители, подающие новое заявление, по закону обязаны зарегистрироваться для работы через Employ Florida Marketplace, прежде чем подавать заявку на получение пособия. Если не предусмотрено иное, все заявки на помощь в повторном трудоустройстве должны подаваться онлайн.

Горячая линия помощи в трудоустройстве
1-833-352-7759

Грант помощи студентам во Флориде (FSAG) #

__

FSAG , крупнейшая программа грантов во Флориде, основанная на потребностях, оказывает помощь соискателям степени, резидентам, студентам бакалавриата, которые демонстрируют « «исключительные» финансовые потребности и соответствовать другим критериям приемлемости.

Сколько стоит грант FSAG? Сумма годового вознаграждения может меняться каждый учебный год. Минимальная сумма ежегодного вознаграждения составляет 200 долларов США, а максимальная — 2610 долларов США для тех, у кого самый низкий EPC.

Подайте бесплатное заявление на Федеральную помощь студентам (FAFSA) как можно скорее после 1 октября каждого года. Средства ограничены, и награды присуждаются на основе крайнего срока приоритетного рассмотрения.

Грант на доступ для жителей Флориды (FRAG) #

__

Этот грант, основанный на потребностях, обеспечивает примерно 3000 долларов США на учебный год при условии ассигнований из государственного бюджета. Чтобы подать заявку, студенты должны заполнить бесплатное заявление на получение федеральной помощи студентам (FAFSA).

Рекомендуется заполнить заявку до 15 мая, так как эти средства ограничены и будут распределяться в порядке очереди.


 1. To find a LWDA near you, visit http://www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *