Типи людей: 13 психотипов личности: от параноика до циклоида

Содержание

Типи людей: 13 основних характеристик особистості — Психологія

Типи людей: 13 основних характеристик особистості — Психологія

Зміст:

Однією з найвідоміших галузей психології є Психологія індивідуальних відмінностей, також відома як диференціальна психологія.

Це відповідає за вивчення психологічних відмінностей, що існують між людьми, а іноді і щодо того, як вони пов’язані з іншими індивідуальними характеристиками непсихологічного типу. Іншими словами, дозволяє розрізнити типи людей враховуючи різні характеристики свого тіла або поведінки.

Зараз, протягом історії цієї психологічної галузі, були створені різні критерії, за якими можна класифікувати різні типи людей. Насправді існує не одна модель чи тест на особистість, а кілька, які використовуються залежно від мети, яку шукають. Наприклад, існує 16 FP, модель 5 великих рис особистості тощо.


Основні типи людей

У цій статті ми зробимо загальний огляд основних типів особи визначається кількома найбільш часто використовуваними вимірами особистості

. Це означає, що кожна категорія, частина якої цих типів людей може жити всередині себе в певних кількостях, хоча одна з них буде виділятися більше, ніж решта, залежно від кожного випадку.

1. Екстраверт

Цей тип людини визначається постійною потребою шукати джерела активації через взаємодію з навколишнім середовищем. На практиці це означає, що екстраверти насолоджуються товариством інших, оскільки діалог (вербальний чи невербальний) є джерелом постійного стимулювання. Таким же чином вони, як правило, воліють рухатися, щоб залишатися на тому ж місці.

2. Інтроверти

Хоча їх часто плутають, інтроверти технічно не соромляться, хоча вони дуже часто є обома. Що визначає інтроверти, це те, що не потрібно постійно піддаватися дії зовнішніх подразників, і якщо вони дуже інтенсивні або тривають з часом, вони, як правило, викликають дискомфорт перед іншими людьми.

Інтроверти живуть зосередженими на своєму психічному житті, своїй уяві та своїх спогадах, тобто на дії, які можуть здійснюватися лише за допомогою психічних процесів, які не виробляють рухів м’язів.

3. Емоційно стійкий

Це один із типів людей, які мають більшу здатність управляти важкими або стресовими моментами, оскільки такі типи переживань не мають такого помітного впливу на те, як ти думаєш, відчуваєш і дієш. Однак це не означає, що вони обов’язково повинні бути веселими. Насправді, в деяких випадках вони можуть здаватися протилежними та представляти емоційне сплощення.

4. Повстанці

Хоча в наші дні слово «бунтар», здається, використовується лише в рекламних кампаніях та маркетингових стратегіях, воно також є частиною одного з найбільш широко використовуваних засобів вимірювання особистості: Cattell 16PF. Цей тип людини, як правило, більш сприйнятливий способи мислення та дій, які вражають та новаторські, і виявляє набагато меншу повагу до влади, ніж інші.


5. Консервативний

Консервативні люди також виступають у 16PF, і вони є антиподом повстанцям. Вони схильні приймати звичаї та способи здійснення, які практикуються вже давно і вони недовіряють новинам.

6. Циклотиміка

Циклотимія — це поняття, яке використовується для позначення високої афективності та високої чутливості загалом. Цей тип осіб здатні випробувати найінтенсивніші емоції з найпоширеніших і незначних переживань. Наприклад, вони можуть легко плакати, згадуючи фільм.

7. Шизотиміка

Такі люди є протилежною стороною циклотиміки, і вони переживають емоції дуже слабко. Крім того, вони демонструють схильність до ізоляції, серед іншого тому, що неформальна взаємодія з іншими не дає їм стільки відчуття добробуту.

Це характеристика, яка, коли вона дуже екстремальна, пов’язана з шизофренією, хоча далеко не у всіх випадках необхідно переходити до цієї хвороби.

8. Хитрість

Проникливі люди характеризуються здатністю бачити речі з відстороненістю, що дозволяє їм знаходити альтернативні пояснення того, що відбувається і що може трапитися. Таким чином,

вони не будуть думати з думки, яка приходить до них від інших людей, але будують свої власні.

9. Наївна

Наївні люди — протилежність хитрим людям. Вони набагато впевненіші і вони приймають ідеї та пропозиції інших, мислячи з цього виду дискурсів, нав’язаних ззовні. Це означає, що ними можна маніпулювати з відносною легкістю або навіть вибачитися за те, що не їх вина. Вони також чутливі до виду обману, який називається газовим освітленням.

10. Нав’язливі

Нав’язливі люди, як правило, застряють у петлях думок, з яких важко вийти, явище, відоме як румінація. З цієї причини Їм складніше приймати рішення та застосовувати свої пропозиції на практиціабо вони застійні через параліч аналізу.

11. Ворожі

Ворожі люди переживають гнів легше за інших, і ваш поріг толерантності до розладів, як правило, низький

. Отже, вони особливо схильні до створення конфліктних ситуацій та висловлення своєї незгоди з думками, намірами чи ставленнями інших. Це особистісна характеристика, яка зазвичай висока у людей з такими розладами, як переривчастий вибуховий розлад, хоча це категорія явно патологічна.

12. Кініки

Це один із типів людей, які може бути пов’язане з песимізмом, хоча вони не зовсім однакові. Цинічні люди схильні думати, що інші мають менш благородні мотивації, які вони хочуть приховати, хоча і не впадаючи в крайність манії переслідування, оскільки вони не ставлять себе в центр конкретного оповідання про те, що відбувається навколо них.

13. Невротичний

Невротизм — це широке поняття, яке об’єднує кілька психологічних характеристик пов’язані з емоціями та способом переживання стресу, деякі з яких вже представлені в інших аспектах особистості. Зокрема, невротичні люди — це ті, хто має низьку толерантність до фрустрації, легко переживає гнів, схильний до депресивних станів і тривоги, легко змінює свій настрій і часто відчуває такі неприємні емоції, як страх.

4 типа личности по DISC

Модель DISC описывает четыре типа личности: доминирующая, влиятельная, постоянная и соответствующая. DISC называют номером один среди коммерческих инструментов оценки, ее используют более 80% компаний из списка Fortune Global.

В IBM и DaimlerChrysler модель применяют при подборе сотрудников и формировании команд. Также DISC полезен для менеджеров по продажам — модель помогает найти подход к разным типам клиентов.

Об этом — в нашей статье по материалам немецкого онлайн-журнала Impulse.

 

Модель DISC и четыре стиля поведения

В 20-х годах XX века психологи Карл Густав Юнг и Уильям Марстон (отдельно друг от друга) занимались поиском причин повторяющегося поведения людей.

Они пришли к выводу, что наше поведение основывается на воспитании, опыте и социализации: если определенная стратегия была успешна однажды, мы используем ее снова и снова.

Именно поэтому можно говорить о типах личности, которые обладают устойчивым набором характеристик.

Исследования Уильяма Марстона (не только выдающегося психолога, но и создателя комиксов о Чудо-женщине) легли в основу модели DISC.

 

Психоаналитики исходят из того, что существует два типа людей: экстраверты, которым важно находиться в центре внимания, и интроверты, для которых важна рефлексия.

Кроме того, людей можно разделить по приоритетам.

Для целеориентированной (или ориентированной на задачи) личности главное — любой ценой достичь запланированного. Человекоориентировнный тип старается окружить себя людьми, которых он ценит, и которые ценят его.

Так мы получаем четыре комбинации, описывающие типы личности по DISC:

#1. Экстравертированность + целеориентированность = доминирующий тип (D — Dominance)

Это прирожденные лидеры, они прямолинейные и инициативные. Быстро принимают решения, нацелены на результат и прогресс.

#2. Экстравертированность + человекоориентированность = влиятельный тип (I — Inducement)

Оптимистичные и жизнерадостные люди, которые легко завоевывают расположение окружающих.

#3. Интровертированность + человекоориентированность = постоянный тип (S — Steadiness)

Такие люди внимательны к другим, спокойны, ценят стабильность и надежность.

#4. Интровертированность + целеориентированность = соответствующий (соглашающийся) тип (С — Compliance)

Люди такого типа осторожны и стараются придерживаться правил и инструкций. Они сдержаны и не стремятся к близкому контакту.

 

Как использовать модель DISC в продажах

DISC помогает быстро оценить клиента, подстроиться под его тип поведения и подобрать правильную аргументацию.

Приветствие

 

Доминирующий тип. Клиент сразу переходит к делу и стремится управлять разговором — предоставьте ему эту возможность.

Влиятельный тип. Такому человеку важно установить теплый контакт с собеседником. Решение о сделке во многом зависит от личной симпатии.

Постоянный тип. Такие люди на этапе знакомства стараются найти общее с собеседником.

Соответствующий тип. Клиент готов к обсуждению после небольшого small talk. С самого начала ему важно видеть, что собеседник тщательно подготовился к встрече.

Выявление потребности

 

Доминирующий тип. Задавайте клиенту четкие вопросы, реверансы здесь не нужны. В конце разговора не забудьте узнать, хочет ли он уточнить еще что-то.

Влиятельный тип. Люди такого типа могут отвечать на вопросы очень пространно и далеко уходить в своих размышлениях, поэтому задача собеседника — возвращать его к теме разговора.

Постоянный тип. Прямолинейность, которая хороша в общении с доминирующим типом, здесь не сработает. Постарайтесь «упаковать» вопрос так, чтобы он не отпугнул клиента.

Соответствующий тип. Такие клиенты развернуто отвечают на вопросы, но вы должны быть готовы объяснить, почему вы спрашиваете об этом.

Консультирование и презентация

 

Доминирующий тип. Главное, что интересует такого клиента — в чем его выгода. Не тратьте его и свое время на общие рассказы о преимуществах, не углубляйтесь в технические детали. Клиенты доминирующего типа принимают решения быстро и зачастую спонтанно.

Влиятельный тип. Такому клиенту стоит рассказать, какие преимущества он получит в сравнении с теми, кто не приобрел этот товар или услугу. Технические характеристики мало влияют на решение о покупке.

Постоянный тип. Ему важно хорошо понимать продукт и найти отзывы других клиентов.

Соответствующий тип. Такие клиенты ценят точность: цифры, факты, таблицы и результаты исследований. При этом данные должны подтверждаться надежными источниками.

Решающим фактором при покупке будут технические характеристики. В общении с такими клиентами лучше избегать абстрактных фраз и длинных описаний преимуществ.

 

Весь бизнес-контент в удобном формате. Интервью, кейсы, лайфхаки корп. мира — в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!

Заключение сделки

 

Доминирующий тип. Несмотря на то, что клиенты доминирующего типа зачастую принимают спонтанные решения (в том числе под давлением продавца), им важно ощущать, что они сделали продуманный самостоятельный выбор: это не вы продали товар, а они его купили.

Влиятельный тип. Таким клиентам сложно принять окончательное решение. Не предлагайте им выбор из нескольких вариантов — подберите оптимальный и продавайте именно его.

Постоянный тип. Людям такого типа необходимо время на раздумья, им нужно посоветоваться с коллегами и близкими. Вы можете показать им отзывы других клиентов и даже поделиться их контактами, если речь идет о крупной сделке.

Очень важно не давить на таких клиентов — иначе они закрываются, и шанс на продажу резко падает.

Соответствующий тип. Прежде чем принять решение о покупке, такой клиент еще раз оценит все данные и критично подойдет к вашим аргументам. Предоставьте дополнительную информацию и дайте время на обдумывание.

Хотите получать дайджест статей?

Одно письмо с лучшими материалами за неделю. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.

 

Спасибо за подписку!

Общение после продажи

 

Доминирующий тип. Для него главное — видеть конкретные результаты от использования продукта. Спросите, доволен ли он покупкой, соответствует ли она ожиданиям.

Влиятельный тип. Обсудите, какие личные преимущества клиент получил благодаря покупке.

Постоянный тип. Клиенты такого типа ценят возможность поддерживать контакт с менеджером, с которым он совершил сделку.

Вместо того, чтобы обращаться в общую службу поддержки, он предпочтет позвонить знакомому сотруднику напрямую. Ему будет приятно, если вы время от времени будете напоминать о себе без особого повода.

Соответствующий тип. Оперативно отвечайте на вопросы и сообщайте новую полезную информацию.

7 типов личности: как с ними общаться и работать

Когда мы видим человека впервые, то получаем только 5% информации о нем. Чтобы выстроить правильную коммуникацию, этих данных недостаточно.

О том, как научиться мгновенно считывать информацию о людях, рассказал Александр Малыгин, сооснователь Центра услуг для бизнеса Human Detector.

Мы записали ключевые поинты с его семинара «Эффективная коммуникация. Читаем собеседника с первого взгляда».

 

Как устроена наша личность?

Если изобразить личность в виде диаграммы, она будет выглядеть так:

1. Сущность, или то, что неизменно и дано нам генетикой. Так сказать, «заводские настройки».

2. Воспитание и влияние общества.

3. Социальная маска, или то, что мы транслируем во внешнее пространство.

Эти аспекты определяют, как строятся наши коммуникации в реальной жизни. Когда люди еще не знакомы друг с другом, они общаются на уровне социальных установок.

То есть используют социальную маску. Когда немного узнают друг друга, в игру вступает воспитание социума и частично проявляется сущность. Если собеседники давно знакомы, ведущую роль в коммуникации играет сущность и немного — воспитание.

 

Весь бизнес-контент в удобном формате. Интервью, кейсы, лайфхаки корп. мира — в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!

Хотя все мы индивидуальны, нас можно разделить на группы по формальным характеристикам — как машины или смартфоны.

С техникой всё просто — есть образы, по которым мы с ходу определяем характеристики. Как же быть с людьми? Нашим поведением руководит соотношение гормонов в крови.

Зная, какие из них преобладают в организме человека, можно с высокой вероятностью спрогнозировать его психотип и особенности характера.

Опыт Human Detector показывает, что при правильном типировании в первые секунды знакомства с человеком можно:

 

распознать его принцип мышления

— понять принцип общения

— определить профпотенциал

— сделать предположения об увлечениях и хобби

— понять, насколько активен ваш собеседник

— узнать, с кем он будет совместим

— и даже — как ему правильно продавать

Совет: выбирая бизнес-партнера, похожего на нас, мы допускаем серьезную ошибку, ведь у обоих — одинаковые установки. А значит, рано или поздно каждый начнет «тянуть одеяло на себя», и партнерство перерастет в открытую конкуренцию.

 

Бизнес-партнеры не должны быть одинаковыми в подсознательных ценностях. Они должны дополнять друг друга. 

Если оба стремятся заработать как можно больше денег, между ними начнется борьба за ресурсы.

В итоге случится кризис доверия, и пути разойдутся. Важно соблюдать баланс: например, один хочет денег, а другой мечтает создать крутой продукт. В таком тандеме возможен успех. Если, конечно, распределить роли правильно.

 

Какими бывают люди?

Казалось бы, общие правила коммуникации просты и давно известны в маркетинге. Чтобы заручиться доверием собеседника, нужно:

 

 вызвать у него улыбку

— заинтересовать общением

— рассмешить

— сделать комплимент

— выглядеть опрятно и не раздражающе

— предложить продолжить общение в неформальной обстановке

— учитывать особенности общения собеседника

И все-таки это общие приемы. То, что работает для одного, неприемлемо для другого. Чтобы найти личный подход к человеку, важно строить коммуникацию, учитывая тип его личности.

Более 100 лет ученые исследовали влияние гормонов, преобладающих в организме человека, на его поведение и результативность работы. Эксперименты проводились в 80 странах мира, а участие в них приняло более 25 тысяч человек.

В итоге удалось выделить семь типов личности. Сегодня эти знания применяют в коммуникации, а также для оценки потенциала работников.

Рассмотрим каждый тип подробнее.

Конечно, возможны исключения. В одном человеке могут совмещаться качества двух эндотипов. И все же методика считается достаточно точной и позволяет получить 80% знаний о человеке с первого взгляда.

Тип #1. Непоседа

Как выглядят: обычно это люди среднего роста, худощавые, очень активные, с тонкими запястьями. Они выглядят моложе своего возраста и очень активны из-за повышенного метаболизма.

В их организме превалируют гормоны Т3 и Т4 из группы гормонов щитовидной железы.

Яркие представители: Джефф Безос, Сергей Брин, Павел Дуров.

Принцип мышления: люди этого типа очень любят говорить. Речь для них — жизненно необходимый ресурс. При этом слушатели из них неважные.

Любимая фраза таких людей: «Простите, что перебиваю».

Они живут эмоциями и ощущениями. Информацию воспринимают тоже эмоционально. Склонны к недоверию, во всем ищут подвох.

Как общаться с непоседами? Нужно дать им высказаться, в разговоре быть на позитивной волне, стараться не вызвать сомнений своими речами.

Как работать с непоседами? Не нужно обижаться на непоседу, если он что-то не сделали или забыл вам перезвонить. Непрерывный поток мыслей в голове не дает ему концентрироваться на чем-то одном.

Не стесняйтесь напоминать о договоренностях, всегда контролируйте поставленные задачи. Непоседы — не слишком последовательные менеджеры. Всегда есть риск, что сроки могут быть сорваны или что-то упущено из виду.

Тип #2. Скептик

Как выглядят: скептики часто склонны к полноте. У них покатые плечи, бледная кожа и некоторая одутловатость. Основной гормон в их организме — мелатонин.

Яркие представители: Илон Маск, Ангела Меркель, Стив Балмер.

Принцип мышления: этот тип людей стремится быть в безопасности, любит уединение и не верит в успех без сверхусилий. Своеволие и упрямство — их отличительные черты.

Как общаться со скептиками? Важно стать для них союзником и дать понять, что вы не нанесете им вреда. На этих людей нельзя давить. Говорите спокойно и неторопливо, не демонстрируйте бурную радость.

Особенно, если она беспричинна.

Как работать со скептиками? Не ждите от них мгновенных результатов, не ставьте срочные задачи. Эти люди работают в своем ритме — отнюдь не быстром. Лучше всего скептику работается в вечернее время.

Поэтому они могут брать «задания на дом». Также им подходит удаленная работа.

Тип #3. Солнце

Как выглядят: это самый редкий тип людей. В мире их всего 5%. С точки зрения внешности это классический эталон красоты. Мужчин отличает высокий рост и широкие плечи. У девушек этого типа идеальная фигура.

Яркие представители: Лоуренс Эллисон, Пирс Броснан.

Принцип мышления этих людей: «Я центр мира», «Все должно быть по-моему». Они любят праздники и тусовки, не выносят одиночества, всегда стремятся быть в гуще событий, эмоциональны и эгоистичны.

Этот тип людей настолько привык к комплиментам, что со временем просто перестает реагировать на них.

Приступы печали у них случаются, но обычно не длятся долго: 5-10 минут грусти — и эти люди готовы снова веселиться.

Как общаться с солнцем? Подыграйте солнцу, восторгайтесь им, разделяйте положительные эмоции. Дайте почувствовать себя в главной роли, не нарушайте атмосферу праздника.

Кстати, такие люди могут оказаться полезными не только в светской тусовке, но и в бизнесе.

Они не будут разбираться в вашем продукте, но смогут привлечь внимание инвестора к вашей компании. Коммуникативность и умение заинтересовать — их сильные стороны.

Как работать с солнцем? Не забывайте хвалить таких людей за достижения, и они покорят новые вершины. Слегка льстите самолюбию солнца, но не давайте ему садиться на шею.

Тип #4. Боец

Как выглядят: это люди среднего роста с широкими запястьями и короткими пальцами, плотного телосложения. Они всегда внутренне напряжены. В организме бойцов доминирует адреналин.

Яркие представители: Майк Тайсон, Джейсон Стэйтем.

Принцип мышления: бойцов отличает прямолинейность в суждениях, негативное восприятие мира, вспыльчивость. Эти люди во всем видят проблему, которую надо срочно решить.

При этом у них повышенное чувство справедливости. Они способны защищать других, если считают, что тех незаслуженно обидели.

В жизни и бизнесе любят прямоту и честность, даже если правда выглядит неприглядной.

Как общаться с бойцами? Говорите о проблеме прямо, не пытайтесь сгладить углы и скрыть негативные факты. Не ввязывайтесь в споры. Держитесь на равных, но при этом ведите себя уважительно.

Цените их время: документы таким бизнес-партнерам лучше предоставлять в электронном виде.

Как работать с бойцами? Этот тип самый — конфликтный. Не обостряйте отношения с ним. Боец может быть груб и резок в общении, но все его усилия направлены только на дело.

Для него не существует преград на пути к достижению цели.

Тип #5. Педант

Как выглядят: их отличает высокий рост, худощавое телосложение. В движениях и речи прослеживается сдержанность. За все процессы в организме этих людей отвечают соматотропин (гормон роста) и адренокортикотропный гормон.

Яркие представители: Стив Джобс, Генри Форд, Киану Ривз.

Принцип мышления: эти люди во всем и всегда придерживаются плана, любят составлять списки. Они системны, держат все под контролем. Рациональны во всех поступках и действиях — от движений до трат.

Как общаться с педантами? Используйте принцип «обо всем по порядку», будьте последовательными и логичными. В доказательство своих слов приводите аргументы, цифры и факты. Говорите неторопливо и без суеты.

Как работать с педантами? Они живут и трудятся в своем режиме. Причем тщательно рассчитанном. Если вы не поставите Педанту конкретные сроки, он рассчитает свое время так, как ему удобно.

Это вас скорее всего не устроит: Педанты обычно неторопливы и предпочитают действовать размеренно.

Тип #6. Босс

Как выглядят: это люди с большой головой, широкоплечие, с развитой грудной клеткой. Как правило, у них мускулистые ноги. Доминирующий гормон — окситоцин или гормон счастья.

Яркие представители: Стив Возняк, Евгений Чичваркин, Жерар Депардье.

Принцип мышления: босс хочет все и сразу. Ему присущи лидерство, масштабность видения любой ситуации, чувство справедливости. Такие люди умеют принимать решения и не боятся ответственности.

Если вы не оправдаете доверие босса, он вычеркнет вас из своей жизни навсегда. Второго шанса заручиться его расположением не будет.

Как общаться с боссом? Будьте уважительными, хвалите его за достижения, говорите четко и по делу. Покажите, что цените его время. Подарки для этих людей должны быть дорогими, еда — вкусной и качественной, интерьер — роскошным.

Как работать с боссом? Предоставьте ему свободу действий. При этом выделите зону ответственности, где он будет полноправным хозяином. Дайте боссу все необходимые ресурсы и возможность самостоятельно подбирать команду. Результат оправдает ваши ожидания.

Тип #7. Добряк

Как выглядят: обычно это люди с округлыми чертами, невысокие. Их отличают покатые плечи и добродушный вид. В организме этих людей два основных гормона: эстроген и инсулин.

Яркие представители: Марк Цукерберг, Оскар Хартманн.

Принцип мышления: добряки всегда готовы прийти на помощь, при этом сами просить о чем-то стесняются. Им тяжело даются перемены: больше всего они ценят стабильность и постоянство.

Часто это творческие натуры, которые способны видеть в повседневном необычное. Добряки любят в меру оригинальную одежду, умеют создать вокруг себя красивый интерьер, наделены отменным вкусом.

Как общаться с добряком? Девиз этих людей: «Давайте жить дружно». Разговаривая с ними, важно излучать доброту, не показывать негатив. Речь должна быть спокойной и неторопливой. Важно создавать ауру безмятежности.

Как работать с добряками? Это хорошие исполнители. Они боятся подвести команду и готовы помогать всем окружающим. Главное, чтобы в коллективе не было эмоциональной напряженности и обстановка помогала раскрыть творческий потенциал добряков.

 

Всеми процессами в нашем сознании управляет эндокринная система. Зная ее тип, человека можно читать как книгу: находить точки контакта и устранять барьеры в общении.

Типологию можно использовать как в маркетинге, так и во время поведенческого интервью.

Если по эндотипу человеку не присущи какие-то базовые качества, то развить их будет сложно. Говоря проще, боец никогда не станет солнцем, а босс — непоседой.

Но зная сильные стороны, присущие каждому типу, можно использовать природный потенциал человека по максимуму.

Вирус простого герпеса

Инфицирование вирусом простого герпеса, обычно называемого герпесом, может быть вызвано либо вирусом простого герпеса первого типа (ВПГ-1), либо вирусом простого герпеса второго типа (ВПГ-2). ВПГ-1 передается главным образом при оральном контакте, вызывая инфицирование внутри или вокруг рта (герпес ротовой полости). Однако ВПГ-1 может также передаваться при орально-генитальном контакте и приводить к инфицированию области гениталий (генитальный герпес). ВПГ-2 передается почти исключительно при генитальном контакте во время секса и приводит к инфицированию области гениталий или анальной области (генитальный герпес).

Как герпетические инфекции ротовой полости, так и инфекции генитального герпеса в большинстве случаев протекают бессимптомно или остаются нераспознанными, но могут вызывать такие симптомы, как болезненные пузырьки или язвы в месте инфицирования как в легкой, так и в тяжелой форме.

Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1)

ВПГ-1 — высококонтагиозная инфекция, широко распространенная и эндемичная во всем мире. Инфицирование ВПГ-1 происходит в большинстве случаев в детстве, и инфекция остается на всю жизнь. В подавляющем большинстве случаев при инфицировании ВПГ-1 развивается герпес ротовой полости (инфекция внутри или вокруг рта, которую иногда называют оролабиальным или орофациальным герпесом), но в некоторых случаях ВПГ-1 вызывает и генитальный герпес (инфекции в области гениталий или анальной области).

Масштабы проблемы

По оценкам, в 2016 г. около 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет, или 67% населения, в мире были инфицированы ВПГ-1 (имели герпес ротовой полости или области гениталий). Самые высокие уровни распространенности инфекции, по оценкам, отмечались в Африке (88%), а самые низкие – в странах Америки (45%).

Большинство инфекций ВПГ-1 были инфекциями ротовой полости. По оценкам, в 2016 г. от 122 миллионов до 192 миллионов человек в возрасте 15-49 лет в мире имели генитальные инфекции ВПГ-1, но их распространенность в регионах значительно варьировалась. По оценкам, наибольшее число случаев инфицирования генитальной формой ВПГ-1 произошло в Регионе стран Америки, Европейском регионе и Регионе Западной части Тихого океана, где инфицирование ВПГ-1 продолжается и во взрослом возрасте.

Признаки и симптомы

Герпетическая инфекция ротовой полости протекает, как правило, бессимптомно, и большинство людей, инфицированных ВПГ-1, не знают о том, что они инфицированы. Среди симптомов герпеса ротовой полости можно выделить болезненные пузырьки или открытые поражения, называемые язвами, внутри или вокруг рта. Поражения на губах обычно называют «лихорадкой». Перед появлением поражений инфицированные лица часто ощущают покалывание, зуд или жжение в области рта. После первоначального инфицирования пузырьки или язвы могут периодически возникать снова. Частота их возникновения у разных людей различна.

Генитальный герпес, вызванный ВПГ-1, может протекать бессимптомно или с легкими симптомами, которые остаются нераспознанными. В тех случаях, когда симптомы все же появляются, для генитального герпеса характерно появление одного или более пузырьков или язв в области гениталий или анальной области. После первоначального эпизода генитального герпеса, который может быть тяжелым, симптомы могут появляться снова. Однако генитальный герпес, вызванный ВПГ-1, как правило, не повторяется часто в отличие от генитального герпеса, вызванного вирусом простого герпеса второго типа (HSV-2; см. ниже).

Передача инфекции

ВПГ-1 передается в основном при оральном контакте и вызывает герпетическую инфекцию ротовой полости вследствие контакта с ВПГ-1 в местах поражения, слюне и на поверхностях внутри или вокруг рта. Однако вследствие орально-генитального контакта ВПГ-1 может также попадать на область гениталий и вызывать генитальный герпес.

ВПГ-1 может передаваться через поверхность ротовой полости или кожи, которая выглядит нормальной и на которой отсутствуют симптомы. Однако наибольший риск передачи инфекции существует при наличии активных поражений.

У лиц, уже имеющих герпетическую инфекцию ротовой полости, последующее инфицирование области гениталий ВПГ-1 маловероятно.

В редких случаях инфекция, вызванная ВПГ-1, может передаваться от матери с генитальной формой инфекции ВПГ-1 ребенку при родах и приводить к неонатальному герпесу (см. ниже).

Возможные осложнения

Тяжелая форма болезни

У лиц со слабой иммунной системой, таких как лица с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях, ВПГ-1 может приводить к появлению более тяжелых симптомов и иметь более частые рецидивы. В редких случаях инфекция, вызванная ВПГ-1, может также приводить к более тяжелым осложнениям, таким как энцефалит (инфекция мозга) или кератит (глазная инфекция).

Неонатальный герпес

Развитие неонатального герпеса может происходить при контакте новорожденного с ВПГ в половых путях во время родов. Неонатальный герпес развивается редко, по оценкам в 10 из 100 000 деторождений в мире, но это тяжелое состояние может приводить к стойкой неврологической инвалидности или смерти. У женщин, перенесших генитальный герпес до беременности, риск передачи ВПГ детям крайне низок. Наибольший риск неонатального герпеса возникает в том случае, когда женщина впервые инфицируется ВПГ на поздних сроках беременности, отчасти потому что самые высокие уровни концентрации ВПГ в половых путях наблюдаются на ранних стадиях инфекции.

Психосоциальное воздействие

Повторное появление симптомов герпеса ротовой полости может вызывать дискомфорт и приводить к некоторой социальной стигматизации и психологическому стрессу. При генитальном герпесе эти факторы могут оказывать значительное неблагоприятное воздействие на качество жизни и сексуальные отношения. Однако со временем большинство людей с той или иной формой герпеса приспосабливаются к жизни с инфекцией.

Лечение

Наиболее эффективными лекарственными средствами для лиц, инфицированных ВПГ, являются такие противовирусные препараты, как ацикловир, фамцикловир и валацикловир. Они способствуют облегчению симптомов и снижению частоты их появления, но не приводят к полному излечению.

Профилактика

ВПГ-1 наиболее контагиозен во время появления симптомов герпеса ротовой полости, но он может также передаваться и в тех случаях, когда никакие симптомы не ощущаются и не наблюдаются. Лицам с активно проявляющимися симптомами герпеса ротовой полости следует избегать оральных контактов с другими людьми и совместного пользования предметами, контактировавшими со слюной. Им также следует воздерживаться от орального секса, чтобы не допустить попадания герпеса на гениталии полового партнера. Лицам с симптомами генитального герпеса следует воздерживаться от половых сношений во время проявления у них каких-либо симптомов.

Систематическое и правильное пользование презервативами может способствовать предотвращению распространения генитального герпеса. Вместе с тем презервативы могут лишь снижать риск инфицирования, поскольку симптомы генитального герпеса могут появляться на местах, не защищенных презервативом.

Лица, уже инфицированные ВПГ-1, не могут инфицироваться повторно, но они продолжают подвергаться риску инфицирования ВПГ-2, поражающим область гениталий (см. ниже).

Беременные женщины с симптомами генитального герпеса должны информировать об этом работников здравоохранения. Предупреждение новых случаев инфицирования вирусом генитального герпеса особенно важно для женщин на поздних сроках беременности, поскольку в этот период существует наиболее высокий риск развития неонатального герпеса.

Для разработки более эффективных методов профилактики инфекций, вызываемых ВПГ, таких как вакцины, проводятся дополнительные исследования. В настоящее время изучается ряд вакцин-кандидатов против ВПГ.

Вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2)

Инфекция ВПГ-2, вызывающая генитальный герпес, широко распространена во всем мире и передается почти исключительно половым путем. ВПГ-2 является основной причиной генитального герпеса, хотя его может также вызывать и вирус простого герпеса первого типа (ВПГ‑1). Инфекция ВПГ-2 остается на всю жизнь и не излечивается.

Масштабы проблемы

Генитальный герпес, вызванный ВПГ-2, является глобальной проблемой: по оценкам, в 2016 г. 491 миллион человек (13%) в возрасте 15-49 лет в мире имели эту инфекцию.

Среди лиц, инфицированных ВПГ-2, больше женщин, чем мужчин; по оценкам, в 2016 г. 313 миллионов женщин и 178 миллионов мужчин жили с этой инфекцией. Это объясняется тем, что половым путем ВПГ передается более эффективно от мужчины женщине, чем от женщины мужчине.

По оценкам, наиболее высокие уровни распространенности инфекции, вызванной ВПГ-2, наблюдаются в Африке (44% среди женщин и 25% среди мужчин), за которой следует Америка (24% среди женщин и 12% среди мужчин). Распространенность инфекции повышается с возрастом, хотя наибольшее число впервые инфицированных лиц составляют подростки.

Признаки и симптомы

Генитальная герпетическая инфекция часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, которые остаются нераспознанными. Большинство инфицированных людей не знают о том, что они инфицированы. Как правило, о ранее поставленном диагнозе генитального герпеса сообщают около 10-20% лиц, инфицированных ВПГ-2. Вместе с тем клинические исследования, тщательно отслеживающие случаи первичного инфицирования, продемонстрировали, что до одной трети впервые инфицированных людей могут иметь симптомы.

В тех случаях, когда симптомы все же появляются, для генитального герпеса характерно появление одного или более пузырьков или открытых поражений, называемых язвами, в области гениталий или анальной области. Помимо язв в области гениталий симптомами первичного инфицирования генитальным герпесом часто являются лихорадочное состояние, ломота в теле и воспаление лимфатических узлов.

После первоначального эпизода герпетической инфекции области гениталий, вызванной ВПГ-2, нередко симптомы появляются снова, но они менее интенсивны, чем при их первом появлении. Частота появления симптомов со временем, как правило, сокращается, но они могут появляться на протяжении многих лет. Перед появлением язв в области гениталий люди, инфицированные ВПГ-2, могут ощущать легкое покалывание или стреляющую боль в ногах, бедрах и ягодицах.

Передача инфекции

ВПГ-2 передается в основном при половых сношениях, при контакте с поверхностями половых органов, кожей, пораженными местами или жидкостями человека, инфицированного этим вирусом. ВПГ-2 может передаваться через кожу в области гениталий или анальной области, которая выглядит нормальной, и часто передается даже при отсутствии симптомов.

В редких случаях инфекция, вызванная ВПГ-2, может передаваться от матери ребенку при родах и вызывать неонатальный герпес (см. ниже).

Возможные осложнения

ВПГ-2 и ВИЧ

Доказано, что ВПГ-2 и ВИЧ влияют друг на друга. Инфекция, вызванная ВПГ-2, повышает риск инфицирования ВИЧ примерно в три раза. Кроме того, лица, инфицированные ВИЧ и ВПГ-2, с большей вероятностью передают ВИЧ другим лицам. ВПГ-2 является одной из наиболее распространенных инфекций среди лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и встречается у 60-90% лиц с ВИЧ-инфекцией.

Инфекция ВПГ-2 у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (и других лиц с ослабленным иммунитетом), часто протекает в более тяжелой форме и с более частыми рецидивами. На поздних стадиях ВИЧ‑инфекции ВПГ-2 может приводить к таким более тяжелым, хотя и редким осложнениям, как менингоэнцефалит, эзофагит, гепатит, пневмонит, некроз сетчатки или диссеминированная инфекция.

Неонатальный герпес

Развитие неонатального герпеса может происходить при контакте новорожденного с ВПГ (ВПГ-2 или ВПГ-1) в половых путях во время родов. Неонатальный герпес развивается редко, по оценкам в 10 из 100 000 деторождений в мире, однако это тяжелое состояние может приводить к стойкой неврологической инвалидности или смерти. У женщин, перенесших генитальный герпес до беременности, риск передачи ВПГ детям крайне низок. Наибольший риск неонатального герпеса возникает в том случае, когда женщина впервые инфицируется ВПГ на поздних сроках беременности, отчасти потому что самые высокие уровни концентрации ВПГ в половых путях наблюдаются на ранних стадиях инфекции.

Психосоциальное воздействие

Рецидивы симптомов генитального герпеса могут быть болезненными, и инфекция может приводить к социальной стигматизации и психологическому стрессу. Эти факторы могут оказывать значительное неблагоприятное воздействие на качество жизни и сексуальные отношения. Тем не менее со временем большинство людей с герпесом приспосабливаются к жизни с этой инфекцией.

Лечение

Наиболее эффективными лекарственными средствами для лиц, инфицированных ВПГ, являются такие противовирусные препараты, как ацикловир, фамцикловир и валацикловир. Они способствуют облегчению симптомов и снижению частоты их появления, но не приводят к полному излечению.

Профилактика

Лицам с генитальной инфекцией, вызванной ВПГ, следует воздерживаться от половой жизни в период проявления симптомов генитального герпеса. ВПГ-2 наиболее контагиозен во время появления поражений, но он может также передаваться и в тех случаях, когда никакие симптомы не ощущаются и не наблюдаются.

Систематическое и правильное пользование презервативами может способствовать снижению риска распространения генитального герпеса. Однако презервативы обеспечивают лишь частичную защиту, поскольку ВПГ может обнаруживаться на местах, не защищенных презервативом. Мужское медицинское обрезание может обеспечить мужчинам пожизненную частичную защиту от ВПГ-2, а также ВИЧ и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Лица с симптомами, позволяющими предполагать генитальную инфекцию, вызванную ВПГ, должны проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию, а тем из них, кто живет в местах с высокими уровнями распространенности ВИЧ-инфекции, следует предлагать более сфокусированные меры по профилактике ВИЧ-инфекции, такие как доконтактная профилактика.

Беременные женщины с симптомами генитального герпеса должны информировать об этом работников здравоохранения. Предупреждение новых случаев инфицирования вирусом генитального герпеса особенно важно для женщин на поздних сроках беременности, поскольку в этот период существует наиболее высокий риск развития неонатального герпеса.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования для разработки более эффективных методов профилактики инфекций, вызванных ВПГ, таких как вакцины или бактерицидные средства местного применения (препараты для защиты от инфекций, передаваемых половым путем, которые могут применяться интравагинально или интраректально).

Деятельность ВОЗ в области борьбы с герпесом (ВПГ-1 и ВПГ-2)

Во всем мире необходимо повышать осведомленность в отношении инфекции, вызванной ВПГ, и ее симптомов, улучшать доступ к противовирусным средствам и активизировать усилия по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц с симптомами генитальной инфекции, вызванной ВПГ.

Кроме того, необходимо разработать улучшенные меры лечения и профилактики, в частности вакцины против ВПГ. ВОЗ и партнеры прилагают усилия для ускорения исследований по разработке новых стратегий профилактики и борьбы с генитальными и неонатальными инфекциями, вызванными ВПГ-1 и ВПГ-2. Эти исследования включают разработку вакцин против ВПГ и бактерицидных средств местного применения. В настоящее время изучается ряд вакцин-кандидатов и бактерицидных средств.

Книга Типы людей читать онлайн Отто Крегер

Отто Крегер. Типы людей

16 типов личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим

 

Ассоциация Отто Крегера, основанная в 1977 году, – это компания, работающая в области консультаций по психологии и управлению и расположенная в Фэйрфаксе, штат Виргиния. Она предоставляет различным организациям консультации и обучение в сфере организационного развития, разрешения конфликтов, постановки целей и коммуникаций, применяя индикатор типов Майерс-Бриггс как основу для понимания различий. Это одна из четырех организаций, которые имеют право предоставлять квалифицированное обучение профессиональным владением ИТМБ. Кроме того, эта компания выпускает разнообразные материалы, связанные с типоведением, включая аудио– и видеозаписи, а также серии из шестнадцати футболок.

Джанет М. Тьюсон, INFP, президент Ассоциации Отто Крегера, сделала серьёзную карьеру в области образования, бизнеса и психологического консультирования. Она преподавала везде, от начальной школы до старших классов, и всем, от закомплексованных подростков до женщин с наркотической зависимостью. Также она служила помощником директора по организационному развитию в Белом доме и в министерстве образования. Она обучила сотни человек профессиональной работе с типоведением и сделала множество интересных открытий в этой области.

 

Во-первых и в-главных, две женщины-интроверта – Катарина Бриггс и Изабель Бриггс Майерс – сформулировали основу для этой книги. Их цель состояла в том, чтобы очевидное сделать понятным, создать на его основе психологический измерительный прибор и с его помощью позволить людям осознать свои различия и научиться их использовать.

Мэри X. Мак-Колли, президент Центра применения психологического типа и, безусловно, одна из наиболее известных личностей в мире типоведения, стала для нас источником интеллектуального вдохновения и всегда была готова помочь в уточнении каких-либо деталей.

Катарина Д. Майерс и Питер Бриггс Майерс – оба они щедро делились с нами информацией, поддержкой, воодушевлением и интересом на каждом этапе нашего пути. Поскольку они – владельцы индикатора типов Майерс-Бриггс, люди постоянно засыпают их своими идеями и всевозможными проектами усовершенствования. Это неизбежно в их положении. Несмотря на такую нагрузку, мы постоянно чувствовали их искреннюю поддержку, за что выражаем им свою благодарность.

Сюзан Скэнлон любезно предоставила нам право использовать любые материалы из её прекрасной работы The Type Reporter, результаты чего вы можете видеть в таблицах в этой книге. Её щедрость была для нас бесценна. Не меньшую помощь оказала нам Consulting Psychologists Press и непосредственно её президент Лорен Летандр.

Данная книга не могла бы выйти в свет без стараний Джоэла Мэкоуэра, которому удалось преобразовать наши разрозненные мысли и идеи в прекрасный текст, с которым вы вскоре ознакомитесь: порою ласковый, порою направляющий и вызывающе прямой, но всегда превосходного качества. Мы особо выделяем его как человека, чья работа более всех других способствовала выходу этой книги. Нельзя не упомянуть и Кэри Фишер, которой мы обязаны знакомством с Джоэлом.

Горячий энтузиазм Сюзан Молдоу из компании Dell помогал нам держаться намеченного курса и рождал в нас воодушевление по поводу практического применения типоведения. До встречи с нами она не знала о типоведении буквально ничего, а теперь стала хорошим и опытным специалистом в этой области. Редактор Бет Рэшбаум предложила ценные доработки для наших ранних набросков. А на рынке эта книга появилась преимущественно благодаря литературному агенту Рафаэлю Сагалину.

Особую благодарность заслужил Дэвид Кейрси. Он всегда открыт к диалогу и готов обсуждать идеи типоведения. Мы во многом обязаны его содействию и советам. Кроме того, выражаем благодарность ещё двум коллегам: Алану Браунсорду, который познакомил нас и помог преодолеть наше изначально скептическое отношение к типологии, и Чарльзу Сишору, другу и наставнику, за его познания и вдохновение.

Книга «Типи людей: 16 типів особистості, що визначають, як ми живемо…»О. Крегер, Дж. Тьюсон (1989)

Особисто я, очікував від цієї книги набагато більшого враження. Сама назва Обіцяє розкрити чи не всі таємниці нашого життя, виходячи з особливостй кожного з 16 типів особистості. Натомість при читанні, я не отримав всього, чого очікував. Особливо це дивно після величезної кількості позитивних відгуків та рецензій. Можливою причиною цьому є рік видання книги і очевидно морально застаріла інформація, що в ній подається.

Цікавим для мене було саме існування 16 типів особистостей. Автори, подаючи невеликий тест на визначення для кожного читатча свого типу, далі описують, особливості життєдіяльності кожного з типів в різних галузях і проявах життя. Проте ще раз повторюся, ніяких таємниць для себе не відкрив.

Власна оцінка: 5/10

Для себе відзначив наступні моменти:

Для більшої цікавості, нижче подаю посилання на тест Кейрсі по визначенню типу особистості (в книзі поданий інший тест, але результати від того не змінюються). По закінченню тесту можна прочитати опис власного типу:
http://www.tests-tests.com/keirsey.php?qnum=1&question=0

Передмова
Про важливість знання про різні типи людей та їх відмінності:
«На роботі, вдома і в будь-якому співтоваристві — наші успіхи і досягнення безпосередньо пов’язані з нашим умінням будувати відносини з різними людьми, а не тільки з тими, хто розділяє наші погляди.»

Глава 3. Свято розбіжностей: вісім переваг
Про складності, які виникають внаслідок діяльності раціоналів та ірраціоналів:
«Ірраціонали часто вважають раціоналів твердолобими, впертими і самовпевненими, а раціонали звинувачують ірраціоналів в примхливості і неорганізованості. Приміром, у світі бізнесу книги про вміння розпоряджатися часом пишуть саме раціонали, вони ж постійно тикають в них носом ірраціоналів. («Ну чому ти не можеш слідувати наміченим планом?») Раціонали — це ті, хто розробляє дієти, а ірраціонали — ті, хто доводить себе до стресу, намагаючись слідувати строго організованому планом, і в кінці кінців набирає вагу, замість того щоб схуднути. («Це нескладна дієта. Просто їжте в точності те, що тут написано».) Загалом, раціонали приводять все в порядок, щоб ірраціонали могли все знову заплутати.»

Глава 5. Як визначити тип іншого
Особливості супермаркетів, що притягують, як раціоналів так і ірраціоналів:
«Супермаркети розроблені з тонким урахуванням особливостей і раціоналів, і ірраціоналів. Між полицями — зручні проходи, банки і коробки акуратно складені, на стінах висять покажчики, настільки привабливі для раціоналів. Спеціально для ірраціоналів в кінці кожного проходу і в особливості поруч з касою представлені різноманітні «незаплановані покупки», часто це цілий кошик речей з написом «ВИГІДНА ПОКУПКА»»

Глава 6. Типознавство з 9 до 5.
Про деякі особливості роботи з колективом, зважаючи на різнотипність його учасників. Про постановку цілей:
«Після того, як ціль поставлена, буває корисно ще раз оцінити її з точки зору відповідності переважному типу групи. Якщо група значною мірою схильна до екстраверсії, інтуїції, етики та ірраціональності, перевірте, чи володіє поставлена мета відповідними властивостями: відкритість, увагу до людських стосунків, простір для маневру і розвитку. Якщо не має, то, ймовірно, для такої групи ця мета не підходить і має сенс її переглянути. Врешті-решт, поставити мету — це півсправи: її потрібно ще й досягти. Тому цілі мають відповідати особливостям людей, які будуть до них йти. Якою б не була мета, вона повинна бути досяжною.»

Про підбір персоналу та необхідність наявності різних типів людей в команді:
«Вот ещё одна причина не отдавать предпочтение только одному типу при подборе персонала: чем больше разных склонностей представлено в коллективе, тем лучше он сможет соответствовать требованиям окружающего мира – от неожиданных изменений рынка и отношений с клиентами и покупателями до множества других проблем и кризисов, с которыми регулярно сталкивается любая организация.»

Всі права на книги та їх тексти належать їх авторам. Книги та їхній зміст призначено для ознайомлення, без мети комерційного використання.

Типи людей на шопінгу — А до якого типу покупців належите ви?

Відповідно до того, як споживачі обирають товари, а також залежно від мотивів їхніх вчинків, людей поділяють на спільноти з певними особливостями.

1. Функціонали-колективісти. Представники цієї категорії сприймають магазини тільки як місце купівлі необхідних речей. Вони не «вбивають» у ТЦ час, але люблять ходити за покупками компанією.

Функціонали-колективісти — це всього 17% усіх покупців. Переважно чоловіки та жінки 37-39 років, чоловіків 75%, а частка жінок становить 25%. Функціонали-колективісти не люблять витрачати багато часу на дорогу до магазинів, отож шукають щось поблизу від будинку чи місця роботи.

2. Розвідники-колективісти. Так само, як і представники першої групи, люблять відвідувати магазини з кимось. Часто порівнюють товари та вивчають хні характеристики між собою, перш ніж купити річ.

Вони відвідують ТЦ та магазини скоріше задля невимушеного, безтурботного проведення часу. Після трапези в кафе, перегляду прем’єри у кіно та відвідин інших розважальних точок вони можуть зазирнути в магазини одягу, декору тощо. Розвідники-колективісти складають усього 9% серед споживачів. Середній вік представників категорії — 30-35 років.

3. Колективісти-конформісти. До цієї категорії входить не менше 30% покупців. Представники не порівнюють товари між собою, ставляться до походів магазинами як до відпочинку. Схильні до імпульсивних покупок..

4. Функціонали-індивідуалісти. Ця група становить близько 20% споживачів. До неї належать люди, які не схильні до спонтанних покупок. Навіть торговельно-розважальні центри вони відвідують винятково заради покупок. Під час шопінгу не порівнюють характеристики різних товарів, люблять ходити магазинами самостійно.

5. Спонтанні покупці. Категорія з 20% від усіх покупців. Її представники за допомогою шопінгу знімають стрес, частіше не порівнюють товари між собою та схильні до імпульсивних покупок незапланованих товарів.

Типи

Типи: ранние «передвижные дома»

Лагерь липан-апачей в Техас-Хилл-Кантри, по замыслу художника Джорджа Нельсона. Женщина на переднем плане готовится шкура буйвола для покрытия типи. Картина с фрески в университете Техасского института техасских культур в Сан-Антонио.

индийских женщины стоят перед лагерем типи. Этот изображение индейцев кроу в Монтане было сделано около 1890 года.Некоторые индийские группы продолжали жить в типи до начала 1900-х годов. Нажмите, чтобы увеличить.

Когда вы слышите слова «индеец» или «коренной Американец», вы, вероятно, думаете о типи. Но на самом деле большинство Индейцы не жили в типи. Типи использовались в основном индейцами Равнин. как липанские апачи, команчи и кайова после того, как испанцы завезли лошадей в Северную Америку около 500 лет назад. Группы равнинных индейцев пересекли Великие равнины после миграции стад бизонов из Канады в Техас.

Индейцы Равнин использовали буйволов для многих целей, в том числе покрытия из шкур буйволов для их домов типи. Сформированы десятки длинных деревянных столбов. конусообразная форма типи. Было сшито много крупных буйволиных шкур. накинутые на шесты, образуя закрытую палатку. Шкуры могут быть свернуты в жаркие летние дни, чтобы прохладный бриз дул в типи.

Эскиз того, как мог бы выглядеть типи внутри подобно.Двери часто выходили на восток, к восходящему солнцу.

Большинство типи были относительно небольшими и могли вместить только четырех или пять человек комфортно. Однако типи вождя был намного больше, потому что здесь часто проводились племенные собрания. Десяток или более человек могут комфортно разместиться в этом большом жилище. Не было мебели, которую мы могли бы использовать. сегодня. Кровати внутри типи были не более чем циновками и одеялами из шкуры буйвола. укладываются поверх куч травы и сена — очень легкие и легко упакованы для путешествий.Небольшой огонь в середине типи использовался для приготовление пищи и обеспечение тепла. Дым выходил через отверстие в верхней части типи.

коренных американца использовали собак или лошадей, чтобы перетаскивать свои дома за ними на шестовом каркасе, называемом травуа (трах-вой). (Нажмите, чтобы увеличить.)

Когда группа была готова двигаться дальше, они разобрали свои типи. привезти с собой. Деревянные шесты типи и шкуру буйвола можно было сделать в нечто вроде «фургона», называемого travois .Путешественники упаковали все свои вещи в travois, разновидность саней, запряженных собаками. а позже на лошадях.

Типи

использовались более широко и были намного крупнее. после того, как европейцы завезли лошадей в Северную Америку в 1500-х годах. Используя «лошадиную силу», Индийские группы могли нести больше имущества, в том числе гораздо более крупные типи. и огромные деревянные столбы. Караваны индейцев верхом на лошадях и их гужевые сани иногда растягивались на мили.

Производители типи — маленькие и большие типи на продажу

Компания типи


Компания Tipi была основана на основе компании The Awning Company, которая с 1983 года производит большие конструкции для мероприятий на открытом воздухе. Обладая более чем 30-летним опытом работы с различными влиятельными мировыми брендами, включая Red Bull, Tissot Watches, Tesco, Abu Dhabi, Diabetes UK, Mini, Honda, Virgin, Williams, Monster Energy, Old El Paso, Coca Cola, Nivea, Dulux и Peugeot — мы знаем, что нужно индустрии гостеприимства в этой быстро развивающейся отрасли, и в результате появились типи.Когда мы приступили к разработке наших типи, мы внимательно изучили то, что сейчас есть на рынке, и подняли планку. Черпая вдохновение у кочевых племен Великих равнин Америки и саамов Северной Скандинавии, мы увеличили дизайн и сделали их прочными, устойчивыми к атмосферным воздействиям и надежными для мероприятий на открытом воздухе, которые можно использовать в любое время года. Один типи может стоять отдельно для интимной встречи, или вы можете соединить несколько типи вместе, чтобы создать пространство для проведения мероприятий для тысяч гостей.Мы не только производим типи, но и разработали ряд дополнительных аксессуаров, чтобы вигвамы можно было использовать круглый год, в любую погоду.

Вся наша продукция отмечена маркой «Сделано в Британии» и производится здесь, в Великобритании, с использованием новейших строительных технологий и лучших материалов, представленных на рынке. Стойки, используемые в наших типи, также поставляются для производства лестниц из-за их прямолинейности и надежности, где они соответствуют BS1129 — самому строгому промышленному классу в секторе доступа.Кроме того, наша ткань является водоотталкивающей, огнестойкой и прочной, что было испытано в полевых условиях в самых суровых погодных условиях. Мы верим в силу нашего дизайна, качество нашей работы и внимание к деталям со стороны нашей команды мастеров из Великобритании, поэтому мы полностью поощряем и поддерживаем кампанию Buy British.

4-местная сверхлегкая палатка типи

Четырехместный типи вместителен и достоин шторма. Чрезвычайно легкий для квадратных метров, этот типи представляет собой дворец для одиночного использования.В нем могут разместиться до четырех человек с минимальным снаряжением, но он лучше подходит для роскошного одиночного путешественника или для двоих с поздним сезоном или зимним снаряжением.

Сделано вручную в Гранд-Джанкшен, Колорадо

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Ткань для палатки Ultra HD
 • Юбка из дерна
 • SO Циклы разбивки
 • Отводные петли
 • Гибкий шаг
 • Двойные двери на молнии с защитой от дождя
 • Домкрат с дождевой заслонкой
 • Пик Вентиляционный
 • Петли для подвешивания
Инструкции по шагам:

Подробные инструкции по презентациям см. в наших подробных инструкциях по питчам.

УПЛОТНЕНИЕ ШВА:  

Подробные инструкции о том, как герметизировать типи, включая подробные фотографии, см. в Пошаговом руководстве по герметизации швов типи

.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем герметизировать швы вашей палатки. Вы можете сделать это дома или попросить нас сделать это за вас (до 1 недели) (, если мы запечатаем приют, он будет отправлен без дополнительных тюбиков с герметиком) :

Служба герметизации швов

 • Типи на 4 человека включает в себя достаточное количество герметика для герметизации всего типи.
 • Установите укрытие в обычном режиме и загерметизируйте внешние швы.
 • Самый простой способ герметизации — нанести тонкий слой герметика вдоль шва, затем прижать его пальцем, вытирая излишки бумажным полотенцем.
 • В качестве альтернативы вы можете использовать кислотную кисть из хозяйственного магазина, чтобы нанести герметик.
ВЕРХНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕЧИ:
ВВЕДЕНИЕ В ГОРЯЧИЕ ПАЛАТКИ:

Наиболее частые вопросы, которые мы получаем о горячих палатках:

 • Как не спалить палатку?
  • Домкрат печи изготовлен из высокотемпературного стекловолокна, выдерживающего температуру в несколько тысяч градусов.Материал палатки никогда не касается горячей трубы. Вы можете получить проколы от плавающих углей, но небольшая капля силикона закрывает прокол и не повреждает укрытие.
 • Как укрытие без пола работает в сырую погоду?
  • Чертовски хорошо. Очевидно, не впадайте в депрессию, но земля внутри быстро высыхает, и очень удобно просто ходить в грязной обуви (или с собаками) и не беспокоиться о том, чтобы испачкать пол.
 • Как насчет конденсата?
 • А как насчет угарного газа?
  • Это действительно не проблема.Мы включаем вентиляционное отверстие, плюс укрытие будет втягивать воздух через молнию и под юбку из дерна. Если вы все еще беспокоитесь, оставьте дверь незастегнутой примерно на 8 дюймов внизу, чтобы обеспечить больше вентиляции.

Энциклопедия Великих равнин

ТИПИС

«Молодая девушка оглала сидит перед типи, рядом с ней щенок, вероятно, в резервации Пайн-Ридж или рядом с ней, 1891 год.(Коллекция Джона К. Грейбилла, Библиотека Конгресса)

Посмотреть крупнее

Типи — конические, обтянутые кожей или парусиной. жилища, использовавшиеся индейцами равнин в качестве постоянных или сезонные жилища. Слово сиу типи буквально переводится как «жил в». В девятнадцатого века каждый типи вмещал, в среднем от восьми до десяти взрослых и детей. Минимально типи состоят из нескольких из длинных тонких шестов, расположенных вертикально, чтобы сформировать конический каркас, кожаный или брезентовый чехол, и колышки для палатки, камни или дерн, используемые для удержания укрыться до земли.

Каркас типи состоит из очищенных жерди обрезаны со всеми сучками и ветками и утонченный у основания. Типи обычно используют пятнадцать до двадцати пяти полюсов, два для регулировки дымовые щитки и остальное за раму. То жерди связаны между собой на вершине конуса, но полюса выходят на несколько футов за точку где они пересекаются. Размер ограничен имеющимся размер полюса. От восемнадцати до двадцати футов в диаметре типи использует от шестнадцати до восемнадцати полюсов, каждая от двадцати двух до двадцати пяти футов в длину.Некоторые племена, особенно вороны, предпочитали более длинные шесты, которые простирались выше над покрытие. Полюсов обычно было два-три. дюймов в диаметре, где они пересекались и от трех до шести дюймов в их прикладах.

Во многих частях Северных равнин, сосна-скребница была предпочтительным деревом для столбов потому что он имеет тенденцию расти высоким и прямым и требует меньшего прореживания у основания. Где скворечника не было в наличии, другие хвойные такие как желтая сосна, тамарак и кедр. использовались, но обычно они были тяжелее или требовались больше обрезки.

Покрытие для типи было изготовлено путем склеивания шкур или кусков холста. Буйволиные шкуры были использовался до второй половины XIX в. века, когда они постепенно вытеснялись холст. Шкуры были истончены, выдублены и вырезаем нужные формы. Вся обложка представляет собой полукругом с дымовой заслонкой по бокам центральная точка. Радиус полукруга близок к базальному диаметру готового типи. Традиционный типи диаметром пятнадцать до шестнадцати футов требуется от тринадцати до шестнадцати буйвол прячется.Современный типи диаметром восемнадцати футов требует шестьдесят восемь квадратных ярдов холста.

Некоторые крышки типи были окрашены. Картина было сделано до возведения типи. Дизайн включены геометрические фигуры, священные животные важны для дизайнера, легенды и батальные сцены. Женщины обычно делали, возводили, разобрали и сохранили типи, но мужчины нарисовал дизайн, и общий дизайн принадлежала только художнику. Кайова из Южные равнины и черноногие Северные равнины были особенно известны за их окрашенные типи.

Индейцы Равнин устроили типи первой поркой три или четыре полюса для формирования рамы. Большинство Группы, говорящие на языке сиу, использовали трехполюсный каркас, в то время как племена западных равнин, такие как Вороны и Черноногие предпочитали четырехполюсный Рамка. Остальные столбы размещаются на рамка, а крышка натянута на столбы. Обложка зашнурована спереди типи от земли до дымовых створок, оставляя проем для дверного проема. Финал Шаг — закрепить нижнюю часть крышки на земля.Сегодня типи привязаны к палатке. колышки. В прошлом камни или блоки дерна часто закрепил основание крышки. Когда типи убрали, камни отвалили накрыть и оставить круговыми выравниваниями, теперь называются кольцами типи. Они обеспечивают основные археологические свидетельство раннего использования типи.

Типи не идеально круглые. Полюса на спине обычно немного ближе к центр, создавая более крутую поверхность. Это производит слегка наклоненный конус с более крутым задняя сторона, обращенная к наветренной стороне, и более постепенная скат с подветренной стороны с дверным проемом.Такая компоновка улучшает устойчивость в сильных ветры. Разница между длинным и короткая ось составляет менее 10 процентов, а пол в плане слегка яйцевидная.

Типи, как ни странно, довольно тяжелые. Палки для среднего типи весят около 400 фунтов, а кожаный чехол добавляет еще один От 100 до 150 фунтов. Когда индейцы равнин приобрели лошадь, они могли проехать от десяти до пятнадцати миль в день, используя палки в качестве тягача и положить части крышки на каждый travois.Однако до лошади были собаки. единственные вьючные животные, и это было напряжно работа для семьи, чтобы перевезти от 500 до 600 фунтов шесты для типи и покрытие, плюс еще 100 фунтов бизоньей шкуры, запасы еды и личные вещи. владения пять или шесть миль в день.

Типи, вероятно, использовались с Средний архаический период, около 4000 лет назад. Большинство археологических свидетельств относится к периоду 2500-500 лет назад. Использование типи увеличилось устойчиво с течением времени и, вероятно, был одним из основные факторы, позволившие более интенсивно и специализированное использование открытых равнин.Практически все племена Великих равнин от Техаса до южная Канада использовала типи. Восточные равнины группы, жившие в землянках, использовали их сезонно при охоте; западные равнины охотничьи и собирательские группы использовали их как круглогодичного проживания.

Типи были идеальными жилищами для полукочевыми индейцами равнин. Они могли быть снесены или возведены в течение нескольких часов и перемещен в любое место, которое группа решила настроить лагерь. Они могут быть приспособлены для размещения количество жильцов.В ненастную погода, которую они могут быть изменены, чтобы включить вкладышами и утеплителем, а, с внутренней огня, они предлагали защиту от сильного ветров и низких температур.

Сегодня типи являются важными символами этнической и племенной идентичности. Они символизируют приверженность к традиционным способам, вызывая образ жизни которые существовали веками, но с тех пор были стерты. Тем не менее, дизайн типи, знание того, как возводить типи, и правильное рисовать их остаются ценной частью богатых Индийское наследие равнин.

Кен Дивер Шерри Дивер Биллингс, Монтана

Эверс, Дж. К. Черноногие: Рейдеры на Северо-Западных равнинах . Норман: Университет Оклахомы, 1958.

.

Frison, GC Доисторические охотники Высоких равнин . Новый Йорк: Academic Press, 1978.

.

Лаубин, Реджинальд и Глэдис Лаубин. Индийский типи: история, конструкция и использование . Норман: Университет Оклахомы, 1977.

.

Типи — Энциклопедия Нового Света

A типи (также вигвам, вигвам ) представляет собой коническую палатку, первоначально сделанную из шкур животных или бересты и популяризированную коренными американцами Великих равнин. Типи стереотипно ассоциируются с коренными американцами в целом, но коренные американцы из других мест, кроме Великих равнин, использовали разные типы жилищ либо в дополнение к типи, либо вместо них.Термин вигвам иногда неправильно используется для обозначения жилища этого типа.

Типи являлся основным убежищем, особенно для кочевых народов: он прочный, обеспечивает тепло и комфорт зимой, остается сухим во время проливных дождей и сохраняет прохладу в летнюю жару. Типи можно было быстро разобрать и упаковать, когда племя решило переехать, и можно было быстро реконструировать, когда племя обосновалось в новом районе. Эта портативность была важна для тех индейцев равнин с их кочевым образом жизни.Типи также отражают духовность тех, кто их использовал, их круглая форма символизирует священное пространство. Украшенные росписью или орнаментом, они могли приобретать значения, связанные с человеком или семьей, которые жили в этом типи, или с социальной группой в целом.

Хотя по современным меркам типи кажутся примитивными, а европейцы, сталкивавшиеся с ними во время путешествий по их землям, несомненно, считали их таковыми, а их жителей — «нецивилизованными», на самом деле типи представляют собой замечательный пример человеческого творчества.Используя доступные им материалы, племена могли строить жилища, удовлетворяющие все их потребности. К сожалению, так называемые «цивилизованные» жилища, в которых они были вынуждены жить в индейских резервациях, часто оказывались менее удовлетворительными.

Этимология

Слово типи , также произносимое как «типи», пришло в английский язык из языка лакота; слово thípi состоит из двух элементов: глагола thí, , означающего «обитать», и энклитики множественного числа (суффиксоподобное окончание, обозначающее подлежащее глагола во множественном числе), pi, , что означает, «они обитают.В лакота формальные глаголы могут использоваться как существительные, и это имеет место с thípi , что на практике просто означает «жилище» или «дом».

Типи типичны для культуры равнинных индейцев, но также использовались другими племенами из-за простоты их разборки и транспортировки (Zimmerman and Molyneaux 2000).

Строительство

Типи нарисован Джорджем Кэтлином, который посетил ряд племен в 1830-х годах и записал повседневную жизнь коренных американцев.

Типи состоит из четырех элементов: набора из десяти-двадцати шестов для саженцев (в зависимости от размера типи), брезентового или кожаного чехла, дополнительной внутренней брезентовой или кожаной подкладки и брезентовой или кожаной двери.Также может быть необязательный частичный потолок. Для изготовления крышки можно было использовать до 28 буйволиных шкур (Waldman 2006).

Типи отличаются от других палаток двумя важными нововведениями: отверстием наверху и дымовыми клапанами, которые позволяют жильцу готовить и согреваться на открытом огне, обеспечивая при этом источник свежего воздуха для огня и жителей. У них также есть подкладка, которая используется в основном зимой, чтобы изолировать внутреннюю часть укрытия от холода.Веревки и колышки необходимы, чтобы связать столбы, закрыть крышку, прикрепить облицовку и дверь и закрепить получившуюся конструкцию на земле.

Чехлы для типи изготавливаются путем сшивания полос брезента или кожи и вырезания полукруглой формы из полученной поверхности. Обрезка этой формы дает дверь и дымовые заслонки, которые позволяют жителям управлять дымоходом, чтобы выгонять дым из своих костров. Традиционные подкладки в старом стиле представляли собой шкуры, одеяла и прямоугольные куски ткани, свисающие примерно на четыре-пять футов над землей.Столбы, сделанные из очищенных, отполированных и высушенных сужающихся саженцев, обрезаны так, чтобы их размеры примерно на шесть футов превышали радиус покрытия.

Строительство типи начинается со связывания трех шестов на радиусе кожи от их оснований с помощью треножного ремня. Один конец этой страховочной веревки остается свисающим с точки привязки на длину, достаточную для того, чтобы достать до основания шестов. Эти шесты штатива стоят вертикально, их незакрепленные концы разнесены на землю, образуя треугольник, основание каждого шеста находится на расстоянии радиуса кожи от его соседей.На три основных столба уложен еще десяток длинных столбов. Их верхние концы опираются на крепления первых трех, а нижние концы равномерно разнесены, образуя круг на земле, который включает в себя исходные три шеста. Затем крепежный канат трижды обходит всю конструкцию и туго натягивается. Это привязывает размещенные шесты к треноге на макушке типи. Брезентовая кожа привязывается к другому шесту, поднимается вверх, а верхушка шеста упирается в то место, где сходятся все шесты. Кожа натягивается вокруг каркаса полюса.Шов внахлест закрывается деревянными булавками для шнуровки, которые представляют собой тонкие палочки длиной около 10 дюймов (250 мм) с одним или обоими коническими концами. Иногда к одной из нижних булавок для шнуровки прикрепляют дверцу. В старых типи из кожи или ранней ткани дверь находилась там, где две стороны сходились спереди. Одеяло, шкура или тканевая дверь закрывали отверстие, чтобы защитить вход.

Фотография интерьера Вороньего домика, 1907 год, на которой видны жерди и внешняя обшивка наверху, внутренняя обшивка и постельные принадлежности. Веревка привязана к деревянному столбу в нижней части фотографии.Одежда подвешивается на веревке, привязанной между двумя шестами типи.

Основание скина привязано к земле. Традиционно колышки помещались в прорези в нижней части крышки. По мере использования холста или ткани в дно вшивали петли или, в крайнем случае, в ткань втыкали гладкие камешки, а между выпуклостью ткани и деревянным колышком, вкопанным в землю, привязывали шнур. На уровне земли может быть оставлен зазор для потока воздуха в теплое время года, а основание полностью закрыто от земли в более прохладное время.Основания стоек, не являющихся штативами, перемещаются внутрь или наружу для натяжения кожи. Внутри типи веревка обмотана от шеста к шесту выше уровня головы. Внутренняя подкладка может быть подвешена к этому шнуру и отодвинута на землю возле внутреннего основания шестов. Постельное белье и личные вещи прижимаются к вкладышу, чтобы удерживать его на месте. Внутренняя подкладка действует как теплоизолятор, защищает от сквозняков и вредителей. Внутренний тент, который предотвращает попадание капель дождя на постельное белье, может быть подвешен к верхней части подкладки.

Различные отверстия можно было открывать или закрывать для обеспечения вентиляции, или с дополнительными шкурами, добавленными к закрытой конструкции, типи становились теплыми укрытиями в зимнюю погоду. Они были расположены так, чтобы уменьшить фактор ветра: преобладали ветры с запада, поэтому вход был обращен на восток. Благодаря конструкции типи, слегка наклоненной на восток, давление ветра несколько уменьшилось, поскольку воздух мог легче проходить через вершину (Waldman 2006).

Конструкция, для которой требуется отверстие в середине крыши, не является лучшим убежищем во время сильного дождя, но есть способы уменьшить эту проблему.Кожаный или тканевый потолок может защитить от капающих осадков. Этот потолок, когда он используется, обычно закрывает только заднюю половину типи и слегка наклонен вверх вперед, отводя воду назад и позволяя дыму от огня выходить из верхней части типи. Небольшие палочки между веревкой для облицовки и столбами могут создать зазор для дождевой воды, стекающей по столбам, чтобы достичь земли, не зацепляясь за веревку для облицовки и не капая с нее. Современные жители типи могут привязывать ведро под короной или устанавливать резиновые барьеры на шестах и ​​брезентовый дождеуловитель, который стекает с макушки наружу, чтобы собирать дождь, капающий с макушки шестов.Поверх типи можно надеть тканевый или кожаный дождевик, если шесты не слишком длинные, но могут повредить при сильном ветре. Исторически эти виды покрытий не применялись.

При сильном ветре страховочный трос привязывается к земле позади костра. Это помогает удержать шесты типи от «ходьбы» — поднятия вверх под действием ветра на коже и опускания в новом положении. При сильном ветре основания столбов можно индивидуально привязать к колышкам. Типи, закрепленный колышками и с привязанной веревкой, представляет собой удивительно ветроустойчивый конус.

Использовать

В центре пола типи можно разжечь небольшой костер для обогрева или приготовления пищи. Дым выходит из верхней части типи, которую охраняют две регулируемые дымовые заслонки, установленные под прямым углом к ​​ветру, чтобы предотвратить нисходящий поток. Тяга, поднимающаяся между крышкой и облицовкой, усиливает эффект дымохода и помогает уносить дым вверх и наружу. Подкладка добавляет теплоизоляцию в очень холодную погоду, когда она набита травой, и может направлять сквозняк вверх и от пассажиров, в то же время пропуская свежий воздух.Воздух для горения можно подавать к огню через заглубленную трубу, когда типи плотно закрыт от ненастной погоды.

В большинстве случаев подкладку можно не использовать, а в очень жаркие дни покрывало можно свернуть на несколько футов с одной или двух сторон, пропуская малейший ветерок и создавая вентиляцию.

Типи спроектированы так, чтобы их можно было легко настроить, чтобы можно было перемещать лагеря в соответствии с миграциями диких животных, особенно бизонов. Длинные шесты можно было использовать для создания повозки, запряженной собакой, а позже и лошадью.Как только лошади были представлены индейцам равнин, они стали кочевниками. Переносные типи, легко разбираемые и транспортируемые, а также эффективное убежище в любую погоду, стали их идеальным жилищем.

Символизм

Для индейцев Равнин типи были не просто домом, а священным местом. Круг, священный символ взаимосвязанности всех вещей, является основной формой, основой типи. Пол символизировал землю, а стены – небо.Небольшой жертвенник, построенный из камня или земли, использовался для воскурения благовоний во время молитвы. Внутренние и внешние стены могли быть расписаны символическими рисунками — духи, предки и почести, полученные в битвах, были обычным явлением (Waldman 2006).

Вариации

Некоторые типи в деревне будут раскрашены, хотя большинство — нет. Те, что были нарисованы, обычно были украшены в соответствии с традиционными племенными узорами и часто имели геометрические изображения небесных тел и животных.Иногда типи рисовали, чтобы изобразить личные переживания, такие как война или охота. В случае квеста во сне или видении:

Сначала проводились церемонии и молитвы, а затем сновидец рассказывал о своем сне священникам и мудрецам общины…. Были проведены консультации с известными опытными художниками, и новый дизайн был сделан так, чтобы соответствовать традиционным рамкам расписных типи [племени] (Goble 2007).

Многие типи были украшены подвесками и цветными медальонами.Традиционно их вышивали крашеными иглами дикобраза; более современные версии часто украшены бисером. Для украшения чехлов типи использовались также рога и хвосты буйвола, пучки буйволиного и конского волоса, медвежьи когти и бахрома из оленьей кожи. Эти приспособления часто называют «украшениями вигвама».

Современные вариации

Современные чехлы для типи обычно изготавливаются из холста. Современные пользователи типи включают исторических реконструкторов, преданных, вернувшихся на землю, и семьи коренных американцев, посещающие паувау или лагеря, которые хотят сохранить и передать часть своего наследия и традиций.Туристическая индустрия также подхватила идею использования типи в парках развлечений и на выставочных площадках.

Галерея

Традиционные местные типи
 • Лагерь арапахо, автор Уильям С. Соул, ок. 1870 г.

 • Ассинибойн в Монтане, 1890-1891 гг.

 • Индейцы плато Колумбия на лошадях перед типи, 1908 год.

 • Индейский лагерь на озере Гурон, 1848–1850 гг.Масло на холсте.

 • Зазеркалье, вождь нез персе, верхом на лошади перед вигвамом. Фотография 1877 г.

 • Салишские мужчины 4 июля стоят у типи возле миссии Святого Игнатия, резервация Флэтхед, Монтана, 1903 год.

 • индейца-шошона собрались вокруг типи.

 • Лагерь Уичито. Снято Генри Пибоди, ок. 1904 г.

 • Маленький Большой Рот, знахарь, сидит перед своим домиком недалеко от Форт-Силл, Оклахома, из-за палатки видна сумка с лекарствами.Снято Уильямом С. Соулом, 1869–1970 гг.

Современные типи
 • Типи и массажный стол, фестиваль Starlight Mountain, август 1994 г.

 • Американский сайт Mokotakan, июль 2007 г.

 • Музей Карла Мая в Радебойле, Дрезден, Германия, август 2005 г.

 • Big Tipi на выставке Expo 2000, Ганновер, Германия.

 • Типи на собрании Rainbow World Gathering недалеко от Сан-Вито, Коста-Рика, март 2004 г.

 • Типи возле Исторического центра Баффало Билла, Коди, Вайоминг.

 • Big Tipi во Фреденбаумпарке, Дортмунд, Германия, на основе Big Tipi на выставке Expo 2000 в Ганновере.

 • Типис, Индианерберайх, Фреденбаумпарк, Дортмунд.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

 • Гобл, Пол. 2007. Типи: дом кочевых охотников на буйволов .Мировая Мудрость. ISBN 193331639X.
 • Холли, Линда А. 2007. Типи, вигвамы, вигвамы: история, дизайн и эволюция тканевых типи . Гиббс Смит. ISBN 978-1586855116.
 • Лаубин, Реджинальд, Глэдис Лаубин и Стэнли Вестал. [1957] 1989. Индийский типи: его история, конструкция и использование . Норман, Оклахома: University of Oklahoma Press. ISBN 0806122366.
 • Вальдман, Карл. 2006. Энциклопедия индейских племен . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Книги с галочками.ISBN 978-0816062744.
 • Циммерман, Ларри Дж. и Брайан Ли Молино. 2000. Коренной житель Северной Америки . Норман, Оклахома: University of Oklahoma Press. ISBN 0806132868.

Внешние ссылки

Все ссылки получены 13 марта 2020 г.

Кредиты

Энциклопедия Нового Света писатели и редакторы переписали и дополнили статью Википедии в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям Creative Commons CC-by-sa 3.0 Лицензия (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Упоминание должно быть выполнено в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

Примечание. На использование отдельных изображений, которые лицензируются отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.

Tentipi Nordic типи палатки и печи. Авторизованный дистрибьютор в США

Рекомендуемые аксессуары для палаток Посмотреть видео
Важнейшие особенности Tentipi

Почему Тентипи?

Прямо сейчас, в этот самый момент, бесчисленных людей наслаждаются палатками Tentipi Nordic в одном из самых прекрасных мест на земле.

Где-то — даже не вылезая из спального мешка — кто-то дергает за шнурок, открывающий запатентованную систему Tentipi In-Tent Vent. Горячий воздух немедленно начинает течь вверх и наружу, более прохладный воздух с уровня земли втягивается внутрь, палатка быстро остывает, когда снаружи начинает пылать утреннее солнце пустыни.

В другой части мира кто-то разбил лагерь высоко в горах, а снаружи клубится снег. Но внутри своих отапливаемых палаток типи Tentipi Nordic они остаются в тепле, сухости и безопасности, наслаждаясь теплым светом костра и чашкой горячего чая.

Tentipi Любители нордических палаток-типи по всей планете не просто переносят стихию, они принимают ее. Они не просто выживают, они процветают. Они активно используют и ценят уникальные особенности, благодаря которым Tentipi Nordic Tipi стали всемирно известными. Они благодарны за то, что вложили средства в самые качественные и элегантно спроектированные системы укрытий, доступные где угодно.

Предлагаем вам узнать, почему. Изучите наш веб-сайт. Посмотрите некоторые из наших видео.Посмотрите, как наши продукты используются. Узнайте, почему палатки-типи Tentipi Nordic приобрели легендарный статус среди самых опытных искателей приключений во всем мире.

Прямо сейчас , вы можете купить здесь палатки для палаток Tentipi Nordic и печи для палаток для палаток. Мы будем рады помочь вам выбрать, какие продукты лучше всего подходят для вашей целой жизни приключений. Большинство товаров есть на складе и доступны для немедленной доставки по всей Северной Америке.

Представляем

Tentipi NEW Zirkonflex!

Палатка Nordic Tipi с видом

Во всех отношениях похож на наш популярный Циркон 15 сп.Стены можно поднимать по-разному, что означает, что Zirkonflex — это очень просторная, гибкая и простая в использовании общественная палатка с оптимальной защитой в любую погоду.

История и значение типи — Библиотека колледжа Литл-Биг-Хорн

Апсалуки называют типи ashé, дом, или ashtáale, настоящий дом. Термин аштаале начал использоваться после того, как апсалуки начали жить в домах, построенных правительством.Эти дома были либо из бревен, либо из кирпича. Бревенчатые дома назывались baalaawaasúua, деревянный дом, а кирпичные дома назывались awappóoshawaasua; аваппуоше — это термин, обозначающий кирпичи.

Различные части типи имеют значение для народа апсалуков. Обычно у типи двадцать один шест, и каждый из них что-то представляет. В рассказе о Желтых поножах объясняются некоторые символические значения шестов типи. Эта история сосредоточена вокруг подвигов человека по имени Иссаатшилиш, Желтые Леггинсы.Сначала его послал человек-дух Белая Сова убить лося, захватившего все ветры. У лося было два помощника: сова и койот. Итак, когда Желтые Поножи убили лося, он вернул сову и койота.

На типи есть два внешних стержня, которые используются для перемещения дымовых створок; тот, что на южной стороне, — койот, а тот, что на севере, — сова. Согласно религиозной истории апсалуков, это часовые, которые охраняют дом и предупреждают о зле или плохих вещах.

Эта идея противоречит верованиям других народов, которые говорят, что сова является символом несчастья. Однако для апсалуков, póopahtataale, большая рогатая сова считается тем, кто защищает дом. Апсалуки, как и другие, верят, что bilikaashee, визжащая сова, предупреждает семьи о надвигающейся смерти. Два внешних полюса — это койот с правой стороны и сова с левой стороны.

Два дверных столба, согласно рассказу о Желтых Поножах, олицетворяют горного льва и медведя гризли, также защитников дома.Северный полюс двери — это горный лев, который был подарком Желтым Поножам от Можжевельника На Перемычке Носа. Южный полюс — это медведь гризли, подарок Белой Совы.

Четыре базовых шеста, которые используют апсалуки, символизируют четыре времени года. Поскольку апсаалоки считают весну началом года, они считают весной первый базовый полюс, тот, что на юго-востоке; юго-западный базовый полюс Лето; падение северо-западного базового полюса; и северо-восточный базовый полюс Зима.

На севере и юге, между четырьмя опорными столбами, есть пять полюсов. Двое на севере, сзади, впереди, представляют благополучие и здоровье. Затем двое на юге, идущие сзади, представляют собой удачу и богатство. С каждой стороны остается по три стержня. То, что владелец вигвама считает священным для себя, относится к шести оставшимся полюсам. В дополнение к этим значениям пара пятерок также представляет десять лунных месяцев беременности.

Затем в задней части домика столб, к которому привязано покрытие, называется главным столбом, который представляет владельца домика. Два полюса, которые находятся по обе стороны от главного полюса, называются вспомогательными. Один полюс помощника представляет собой помощника из природного мира, а другой — помощника из духовного царства.

Типи сам по себе белый, потому что Белая Сова проинструктировала Желтых Поножей, что к дому не должно прикасаться ничего плохого или злого, поэтому покрытие должно быть белым, чтобы символизировать чистоту.Поэтому апсалуки не раскрашивали свои типи, за исключением очень немногих случаев, когда им велели делать это видения или сны. Даже сегодня, когда апсалуки устанавливают типи на Вороньей ярмарке, в мировой столице типи, большинство из них чисто белые, лишь немногие окрашены.

Когда апсалуки впервые получили типи, они не использовали колья или булавки, вместо этого они использовали камни, чтобы установить их на нижней части вигвама. Апсаалоки называют этот период времени Biiakaashiisshipee, когда они клали камни в свои дома.Кольца типи, которые можно найти на Северных равнинах, — это камни, которыми украшали дно домиков. Много лет спустя после того, как Желтые Поножи принесли первые типи, человека по имени Большой Металл посетил барсук. Барсук поручил Big Metal изготовить колья и булавки для типи. Он сказал Большому Металлу, что на земле нет силы, которая могла бы сдвинуть его с места, потому что он мог вонзить свои когти в землю. Поэтому, делая колья, типи можно было так же плотно прижать к земле, чтобы даже сильный ветер не мог его сбить.Чтобы представить подарок барсука апсалуку, некоторые люди делают полосы из коры на своих булавках и кольях, чтобы символизировать полосы на спине барсука.

Задняя часть вигвама — почетное место; уважаемые люди, будь то духовные лидеры или выдающиеся воины, могут сидеть в задней части ложи. Зона у дверей — для самых смелых. На этом месте сидят самые смелые люди, потому что, если на лагерь нападут враги или возникнет какая-то другая чрезвычайная ситуация, они смогут быстро отреагировать и справиться с кризисом.

В доме ожидался определенный протокол и поведение. Людей проинструктировали не плакать и не говорить слов, которые должны испортить чье-либо хорошее настроение внутри вигвама. Ожидалось, что люди будут шутить, смеяться и петь в доме. Апсалуки сказали бы, что хороший дом можно узнать по пению и веселым голосам, которые можно было услышать внутри домика, даже в ненастную погоду.

Считается, что дом является собственностью женщины и фактически представляет собой женщину, вторую мать.Апсалуки говорят, что биологическая мать человека одолжена Создателем, но пока у человека есть дом, который предлагает безопасность и счастье, у него есть вторая мать.

Как собственность женщины, говорят, что другие в доме живут там по ее милости и приглашению. Даже когда самый выдающийся вождь приглашал людей поесть, он говорил, говоря о своей жене: «Мы поедим немного ее еды, она может дать нам суп». Женщины гордились тем, что были хорошими хозяйками, особенно тем, что могли накормить своих посетителей хорошей едой.

Апсалуки говорят, что к хорошему дому ведет дорога. Это относится к дому, куда люди любят приходить и навещать. Хороший дом – это тот, куда люди могут прийти и накормиться, забрать домой подарки и добрые мысли. Деловая этика апсалуков хорошо проявляется, когда люди приходят домой. Они говорят: «Если у тебя совсем ничего нет, то хотя бы отпусти гостя домой с добрым словом. Или, если ты дошел до последнего кусочка еды, разрежь его пополам. Поделись, даже если это всего лишь чашка вода».

Апсалуки также считают невежливым стучать или просить, чтобы их пустили в дом. В хорошем доме всегда рады гостям. Даже в современных домах апсалуков посетителям хотя бы дают еду, если не дополнительную еду или подарки, которые можно забрать домой. А если посетитель должен быть с большого расстояния или задержаться допоздна, часто предлагается кровать. Эта практика основана на вере апсалуков в то, что «когда люди украшают ваш дом, они приносят с собой хорошие чувства, хорошие мысли и удачу.И поскольку они поделились этим с вами, вы должны постараться хорошо к ним относиться и заставить их чувствовать себя хорошо, чтобы, когда они уйдут, они были счастливы».

Поиски желтых поножей: происхождение типи

До того, как Желтые Поножи привели типи к апсалукам, они жили в пещерах или норах, вырытых в земле. Был человек по имени Желтые Леггинсы, и именно он первым принес типи апсалукам. Он принес не только типи, но и этику и ценности, связанные с ним.

Желтые поножи любили ловить орлов. Он освежевал кролика для наживки, выкопал яму, сел в нее и забросал ее щеткой. Он ждал, пока орел съест кролика, а потом хватал его за ноги. Если орла поймают за ноги, птица становится послушной. Желтые Поножи возьмут хорошие перья, два средних пера и отпустят орла.

Однажды, когда Желтые Поножи ловили орлов, он поймал трех и пошел за четвертым.Он ждал долго, потом услышал звуки, похожие на приближающийся орел. Он подождал, но вдруг яма потемнела. Он поднял руку и почувствовал камень или валун, закрывающий яму. Он был пойман камнем, катившимся по яме. Он попытался сдвинуть его. Он толкнул его, но не смог сдвинуть камень. Он попытался прорыть себе путь наружу, но не смог прорыть скалу. Он сел и начал плакать. Потом он увидел что-то движущееся в углу ямы, это была мышь. Он умолял мышку о помощи. Мышь унесла его в нору.Отверстие выглядело слишком маленьким, чтобы он мог в него влезть, но он протиснулся внутрь и смог вытащить себя. Затем он стал больше, так что он мог ползать, затем он мог наклоняться и, наконец, вставать. Как только он смог стоять, он начал бежать.

Он вышел из туннеля и оказался в новой незнакомой стране. Он огляделся. Он подошел к реке и увидел там белое типи. Когда он приблизился к типи, на него напал медведь. Из типи вышла пожилая женщина и позвала животных. Она сказала Желтым Леггинсам войти внутрь.

Он вошел и встал у двери. Сзади сидел старик. Мужчина сказал ему подойти и сесть рядом с ним. Мужчину звали Белая Сова. Женщина помешивала кастрюлю с супом, и когда Желтые Леггинсы заглянули в кастрюлю, он увидел, что человеческая рука взметнулась вверх.

Белая Сова спросила Желтых Поножей, голоден ли он. Жена отругала его, сказав: «Он человек, люди не едят то, что ешь ты». Затем Белая Сова сказала ему: «Здесь много еды. Иди, ешь, что хочешь, и немного отдохни.Тогда приходи ко мне, у меня есть для тебя кое-что сделать.»

Желтые Поножи пошел и убил оленя, съел его еду и отдохнул. Затем он вернулся к типи. Он вошел, и Белая Сова сказала ему: «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал, я хочу, чтобы ты убил коварного лося и принес мне правый передний отросток его рога, чтобы я мог съесть мой суп. Этот лось очень опасен. есть помощники, которые следят за ним, когда он спит. Он очень опасен». Белая Сова дала ему одну стрелу и сказала: «Ты должен убить лося этой одной стрелой, у тебя есть только один шанс».

Желтые Поножи вышли на улицу и заплакали. Он беспокоился о том, что делать. Он плакал, пока к нему не прилетела снежная птица. Эта маленькая птичка сказала ему попросить кротов, чтобы они могли ему помочь.

Он отправился на скалистый холм, где жили кроты. Он плакал и плакал. Крот вышел и сказал ему уйти. Желтые Поножи продолжали плакать, и, наконец, крот вернулся и спросил его, почему он плачет. Желтые Леггинсы объяснили, что он должен делать, и крот согласился помочь ему.Он сказал ему, что они могут вырыть туннель под лосем, чтобы Желтые Поножи могли добраться до его сердца. Чтобы убить лося одной стрелой, ему нужно было попасть ему в сердце.

Когда крот копался рядом с лосем, два его охранника, койот и сова, предупреждали. Лось подпрыгивал, но ничего не видел, так как Желтые Поножи и крот были под землей. Подойдя к лосю, они услышали, как бьется его сердце. Крот потянулся и ощупал, где сердце лося; он сказал Желтым Леггинсам стрелять в это место.Желтые Поножи пустили стрелу, и лось вскочил и воткнул свой рог в землю. Желтые Поножи бежали по туннелю, но лось был прямо за ним. Как только Желтые Поножи почувствовали рог в спине, лось умер. Желтые поножи отрезали кончик рога спереди и вернулись к Белой Сове.

Белая Сова сказала ему, что он хорошо справился, но теперь он хочет, чтобы он получил голову Исшииооше, Рыжей Волосы. Желтые Поножи вернулись к кротам и заплакали. Крот вышел, и когда Желтые Леггинсы сказали ему, что теперь он должен убить Рыжего Волоса, крот сказал, что не может ему помочь.Вместо этого он сказал Желтым Леггинсам обратиться за помощью к Женщине-муравью.

Желтые Леггинсы подошли к своему типи, и Женщина-Муравей сказала ему, что поможет ему, потому что Рыжий всегда беспокоил ее, прося ее выйти за него замуж. Она сказала, что они могут поменяться телами, чтобы обмануть Рыжеволосого, чтобы Желтые Леггинсы могли подобраться к нему достаточно близко, чтобы убить его. Они терлись друг о друга всем телом и таким образом менялись телами. Итак, Желтые Леггинсы получили тело Женщины-муравья. Она также дала ему вошь, чтобы положить вместо головы Рыжего, и четыре шарика кукурузного пеммикана.Рыжеволосый жил со своей матерью на острове, и Женщина-муравей сказала ему: «Когда ты доберешься до воды, там будет бишкаписе, большая ушастая собака. Собака будет ждать тебя. Как только ты оседлаешь собаку, она переплывет широкий водоем. Когда собака устанет, накормите его пеммиканом. Просто положите его в угол рта, чтобы снова набраться сил». Тогда она сказала: «Когда ты найдешь Рыжего Волоса, тебе нужно его измотать, не позволяй ему спать с тобой. Заставь его работать три дня, и на четвертый день он так устанет, что уснет крепким сном, и его будет легко убить и отобрать голову.Затем поместите эту вошь туда, где была его голова».

Желтые Поножи сделал так, как ему сказали. Он пошел к реке, и собака отвела его на остров, где жили Рыжий и его мать. Он слез с собаки, накормил его вторым кукурузным пеммиканом и попросил подождать.

Желтые Поножи шел, пока не добрался до типи Рыжеволосого и его матери. Мать была подозрительна, когда увидела Женщину-муравья, так как в прошлом она никогда не хотела выходить замуж за Рыжеволосого. Но Рыжий хотел, чтобы она стала его женой, поэтому он велел ей молчать.В ту ночь они лежали вместе. Рыжеволосый продолжал заигрывать, но Желтые Леггинсы продолжали его отталкивать. В течение следующих трех дней Желтые Леггинсы заставляли Красных Волос работать; приносить воду, рубить дрова, вещи, которые утомили бы его. Наконец, на четвертую ночь Рыжий заснул крепким сном, а Желтые Поножи отрубили ему голову и положили вошь на подушку.

Мать была подозрительна, поэтому постоянно спрашивала Рыжего, все ли с ним в порядке. Вошь отвечала: «Молчи, я пытаюсь уснуть.Но с каждым ответом вошь становилась все слабее и слабее, так что к четвертому разу вошь с трудом могла говорить. Мать вскочила, подошла к кровати и откинула одеяло. Там она увидела своего мертвого сына с отсутствующей головой и Муравей Женщина ушла. Она сказала себе, что знала, что Женщина-Муравей не замышляет ничего хорошего, и помчалась за ней. Мать могла летать и видеть, как летели над тропой, но к тому времени Желтые Поножи уже перешли обратно через воду и Они ушли в типи Женщины-муравья, и они поспешили снова поменяться телами.Они соприкоснулись всем телом, но в спешке не попали в подмышки. Вот почему подмышка у женщины крупнее, мускулистее, чем у мужчины.

Мать добралась до типи. У этой женщины на затылке была штука, похожая на копье, и когда она волновалась, штука с копьем вставала. Она использовала его, чтобы уничтожать вещи.

Типи Женщины-муравья был твердым, как камень. Мать начала наносить удары копьем по голове. Она взлетела очень высоко, затем упала и ударила по типи.Она пробивала дыру там, где попала. Каждый раз, когда она делала это, Женщина-муравей смачивала руку слюной и латала дыру.

Мать, наконец, поняла, что не может проникнуть в типи, поэтому умоляла показать голову сына. Она сказала: «Если бы я только могла увидеть голову своего сына, я бы оставила вас в покое. Позвольте мне взглянуть на моего сына, позвольте мне просто взглянуть на его лицо».

Но они знали, что она попытается обманом заставить их впустить ее внутрь. Поэтому они поместили голову в центр типи, где ее можно было увидеть, а затем Желтые Леггинсы открыли дверь ровно настолько, чтобы мать могла положить ее внутрь. голову в.Когда мать просунула голову, она сказала: «Я обманула тебя, теперь я тебя убью». Но когда она просунула голову, Желтые Леггинсы закрыли дверь, отрубив ей голову. Таким образом, он уничтожил Красноволосых.

Желтые поножи забрали головы Белой Сове. Когда он приблизился к типи, жена Белой Совы вышла и сказала: «Ты сделал больше, чем он просил, поэтому я скажу тебе вместо того, чтобы просто взять то, что он тебе предлагает, когда он спросит, скажи, что ты хочешь его». .

Желтые Поножи вошли в типи, и Белая Сова была рада видеть головы.Затем он разложил множество священных предметов и спросил Желтых Поножей, какие ему нужны. Желтые Леггинсы отказались от них всех и сказали, что хотят Белую Сову. Белая Сова сказала: «Моя жена, должно быть, сказала тебе сказать это, она слишком много болтает! Но поскольку ты сделал больше, чем я просил, я не могу отказать». Поэтому он дал Желтым Леггинсам все свои силы, включая олененка и сову. Сова представляла его. Когда Желтые Леггинсы уходили, Белая Сова сказала ему быть осторожным, потому что к нему подойдут четыре женщины: «Первые три будут вероломными, но четвертая станет твоей женой».

Пока Желтые Поножи шли, он подошел к красивой женщине. Он лежал с ней, но она вскочила и убежала. Когда она побежала, он увидел, что это выдра. Второй такой же, но это был олень, а третий лось. Четвертой была женщина, человек, и он спал с ней, но она не боялась его, поэтому она стала его женой.

У этой женщины было семеро братьев. Ее братья были сверхъестественными, у них были особые способности. Самым младшим был Можжевельник На Мосту Носа, и у него был домашний горный лев.Когда Желтые Поножи и его новая жена отправились к ней домой, младший был там, остальные ушли на охоту. Когда остальные пришли домой, они дразнили Желтых Леггинсов. Они отрывали им головы и другие части тел и бросали их. Желтые Поножи вытащил своего олененка и сову, и сова схватила олененка, и когда он сжал олененка, братья закричали от боли. Они умоляли свою сестру остановить Желтых Леггинсов, и он отозвал свою сову.

Можжевельник на переносице сказал своим братьям: «Мне стыдно за вас.Ты должен уважать своего зятя». И он подарил Желтым Поножам своего горного льва. Так начался обычай дарить подарок новому шурину в знак уважения.

Поскольку все плохое было уничтожено, братья решили стать чем-то, что останется там навсегда. Итак, у них состоялась встреча между собой. «Кем мы должны стать, чтобы мы могли существовать вечно?» — спросил старший. Один ответил: «Почему бы нам не стать деревьями?» Другие сказали: «Но деревья умирают». «Почему бы нам не стать камнями высоко в горах?» сказал другой.«Камни будут падать от эрозии». «Почему бы нам не стать водой?» сказал другой. «Ой, иногда от жары вода пересыхает».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.